Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

7 dygns parkeringstillstånd

Denna form av dispens innebär en förlängd parkeringstid till högst 7 dygn i följd på en 24 timmars parkeringsplats inom sitt boende område som är skyltad med P utan tilläggstavla, eller på parkeringsplats där inte någon tidsbegränsning, avgift eller andra särskilda villkor utmärkts. Det berörda området finns angivet på parkeringstillståndet.


Då denna form av tillstånd ges på allmänna parkeringsplatser har samtliga fordonsägare rätt att nyttja dessa. Parkeringsplats garanteras därför inte utan parkering får ske i mån av plats.


Detta parkeringstillstånd med förlängd parkeringstid till högst 7 dygn i följd på 24 timmarparkering kan sökas av följade;


  • Boende som är folkbokförda på fastigheten och saknar möjlighet att parkera inom fastigheten.
  • Fritidsboende med egen fastighet som inte har möjlighet att parkera inom den egna fastigheten.


Innan ansökan beviljas ska det i varje enskilt fall noggrant utredas av Sotenäs kommuns trafikingenjör om det finns möjlighet eller inte att parkera på den egna fastigheten.


Regler och avgifter

Avgiften för detta parkeringstillstånd är 2 500 kronor per kalenderår.


Parkeringtillståndet skall placeras väl synligt i fordonets framruta för att underlätta övervakningen.


Tillståndet gäller inte för avställda fordon.


Kopia eller avskrift av tillstånd gäller ej. Förkommet parkeringstillstånd ersätts inte.


Tillståndsinnehavaren skall vid varje förändring av gällande förutsättningar för dispens meddela detta till trafikingenjören.


Polisman och trafikövervakares anvisningar skall följas.


Missbruk av tillstånd innebär omedelbar återkallelse.

 

Blankett för ansökan finns att hämta i servicecenter kommunkontoret.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll