Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Gräva och schakta, tillstånd

Grävmaskin på sand.

Om du vill gräva eller borra i kommunens mark ska du alltid ha ett tillstånd innan arbetet startar.


Om du planerar att gräva i kommunens mark, ska du alltid göra en ansökan om grävningstillstånd. Det är mycket viktigt att bifoga såväl en översiktskarta som en mer detaljerad karta över den aktuella platsen. Dessutom är det, för alla medtrafikanter såväl som för de som arbetar med att gräva, mycket viktigt att bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska alltid godkännas av kommunen innan arbetet får starta.


Innan du får ett beslut om att det är tillåtet för dig att gräva på en plats, ska dina ansökningshandlingar granskas av olika remissinstanser inom kommunens samhällsbyggnads-förvaltning. Det är viktigt att remissinstanserna får yttra sig om såväl grönytor, träd, asfaltsytor och trafik eller om det på platsen är planerat någon annan aktivitet vid samma tidpunkt som du vill gräva.


I de fall då ett akut grävningsarbete måste utföras, ska du i efterhand göra en grävanmälan. Det kan till exempel ske en vattenläcka, eller något annat allvarligt, som måste åtgärdas omedelbart. Vid dessa tillfällen finns det inte någon tid att vänta på ett beslut. Det är dock mycket viktigt att kommunen får reda på vem som grävt var och varför via en grävanmälan. Det är även viktigt att en korrekt uppföljning av återställningsarbetet kan göras.

 

Efter beslut i kommunfullmäktige inför Sotenäs kommun från och med 2023-02-01 en öppningsavgift om 2000 kronor för ansökan om grävtillstånd.

Ansökningsblanketten är därför kompletterad med ett extra avsnitt för lämnande av fakturauppgifter.

Denna fakturaadress skall vara densamma som kommunens faktura för slutåterställning, där öppningsavgiften – 2000 kr, faktureras i samband med denna.


Viktigt - innan ansökan

Innan du ansöker ska du ha fått klartecken från lednings-ägaren. För att hitta ledningsägaren kan du söka på Ledningskollen. Notera dock att samtliga ledningsägare inte finns representerade.


Påverkar grävningsarbetet trafiken?

Om du dessutom arbetar i en gatumiljö där arbetet påverkar trafiken i någon form krävs det oftast att en trafik-anordningsplan lämnas in. För mer information om trafik-anordningsplan kontakta trafikingenjör Susanne Jakobsson på telefon 0523-66 45 49.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

TOMMY STRÖMBERG

Anläggningschef

 

tommy.stromberg@sotenas.se

0523-66 45 39