Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Aktuella ansökningar/utlysningar för laddinfrastrukturstruktur

Ansökningar om laddinfrastruktur som initierats av privata företag:


Ärende 2023/68 - publicerad 2023-01-24.

Ärendet avser ansökan om att sätta upp två laddpunkter med snabbladdning samt 4 laddpunkter med normalladdning på parkering i Kungshamn som ligger på den stora kommunala fastigheten Gravarna 3:1, mellan fastigheterna Gravarne 1:2 samt Gravarne 4:1.

 

Ansökningar annonseras i minst två månader, under den tiden kan företag som önskar konkurrera om platsen inkomma med sitt intresse. Sådan intresseanmälan skickas till sbf@sotenas.se, viktigt att ange ärendenummer i intresseanmälan.Utlysningar initierade av Sotenäs kommun:

För tillfället inga utlysningar.


Utlysningar annonseras i minst två månader. Under den tiden kan företag som önskar installera laddinfrastruktur på angiven plats inkomma med sin intresseanmälan till sbf@sotenas.se.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Fredrik Handfast

tf chef näringsliv och utveckling


fredrik.handfast@sotenas.se

072 - 203 37 85