Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Belysning

Gatuljus

Gatubelysning

Under den mörka årstiden är det särskilt viktigt att det är upplyst på gator och i parkområden och här behövs din hjälp!

 

Släckt gatubelysning, skadade stolpar eller farliga anläggningsdelar anmäls kontorstid 08.00-16.30 till:

 

reception@sotenas.se eller per telefon 0523-66 40 00

 

Efter kontorstid till telefon: 0523-66 43 70
Obs! Endast sådant som kan vara farligt för allmänheten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll