Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Gator

Drift- och projektenheten tar hand om drift och underhåll gällande:

Gator och vägar

Inom tätorten sköts gator och vägar av kommunen, förutom genomfartslederna där Trafikverket är väghållare. På landsbygden ansvarar kommunen för Brattebyvägen, Asslerödsvägen och en del av Stensjövägen.

Gång- och cykelvägar

De gång- och cykelvägar som inte ligger i direkt anslutning till Trafikverkets vägar sköts av kommunen. Arbetet pågår fortlöpande med att bygga ut gång- och cykelvägarna för att förbättra säkerheten för våra oskyddade trafikanter.

Snöröjning/halkbekämpning

På de gator och vägar där kommunen är väghållare ombesörjer gatuenheten snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ombesörjer även snöröjning på enskilda vägar där det finns helårsboende.

Läs mer om snöröjning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till enskilda vägar

Kommunen kan under vissa förutsättningar ge bidrag till driften av enskilda vägar.


Skriftlig ansökan skickas till:

Sotenäs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkgatan 46
456 80 Kungshamn

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll