Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Miljönämndens avgifter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

TIMAVGIFTEN 2019 ÄR FÖLJANDE:

Livsmedelstillsyn: 1240 kr/tim
Övrig tillsyn: 1010 kr/tim
Uppdragsverksamhet: 660 kr/tim

Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI)

Timtaxan har inte indexuppräktnats inför år 2019.

Här kan du se några räkneexempel 2019:

  • För en restaurang med 6 timmars tillsynstid blir den årliga kostnaden 7440 kr
  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 8080 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar 2 timmar att handlägga blir avgiften 2020 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli. Läs mer om miljönämndens taxor i länkarna i spalten till höger.

Publicerad: 2017-08-10 14.04

Senast ändrad: 2019-05-31 09.03

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial