Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Miljönämndens avgifter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

TIMAVGIFTEN år 2021 ÄR FÖLJANDE:

Livsmedelstillsyn: 1300 kr/tim
Övrig tillsyn: 1050 kr/tim
Uppdragsverksamhet: 690 kr/tim

Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI)

Här kan du se några räkneexempel 2021:

  • För en restaurang med 6 timmars tillsynstid blir den årliga kostnaden 7800 kr
  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 8400 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar 4 timmar att handlägga blir avgiften 4200 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli. Läs mer om miljönämndens taxor i länkarna i spalten till höger.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial