Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Enkät om trygghetsskapande åtgärder

Fyll i en bildbeskrivningstext

Under februari månad kommer polisen och kommunen att fråga kommuninvånarna om hur de upplever tryggheten och det brottsförebyggande arbetet i kommunen.


Genom att svara på denna enkät bidrar du med dina upplevelser och erfarenheter till viktig kunskap.


Resultatet kommer att användas som grund för att ta fram medborgarlöften.


Medborgarlöften är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande. Kommunen och polisen kommer tillsammans ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet.


Enkäten är öppen för inlämning av svar till 25 feb.


Tack för din medverkan!

 

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll