Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vill införa Huskurage

Nina Rung, kriminolog.

I våra hem ska vi vara trygga. Därför vill Sotenäsbostäder införa Huskurage i sina fastigheter under våren.

Huskurage är en ideell förening, grundad 2014 av bland andra kriminologen Nina Rung, med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera.
Nina Rung bjöds in av Sotenäs kommun under måndagen och föreläste om Huskurage för bland annat fastighetsskötare och annan personal vid Sotenäsbostäder.
”Var 10:de barn lever i en familj där det förekommer våld. Dessa barn växer ofta upp och för våldspiralen vidare. Detta måste få ett slut” sade Nina Rung.
Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro att någon far illa.

 

Policyn består av tre steg:
1. Knacka på hos grannen.
2. Hämta hjälp. Flera grannar kan hjälpa till att skapa trygghet.
3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen vid situationer som upplevs som allvarliga eller hotfulla.

 

”Men det kan ju dröja innan polisen kan komma. Därför är det viktigt att knacka på, så att en situation som man misstänker är allvarlig avbryts” påpekade Nina Rung.
Huskurage är idag infört i mer än ett 30-tal kommunala och privata fastighetsbolag och ett 10-tal kommuner.

Men om man har fel då? Om man knackar på hos en granne och så är det inget som har hänt?
”Ja, men det är väl jättebra i så fall! Vi måste lära oss att väga vad som är viktigt. Att man ringer på och visar omtanke i onödan eller att man inte gör något alls och någon utsätts för kanske dödligt våld. Vi måste bry oss om varandra” sade hon.
Sotenäsbostäders ambition är att sätta upp Huskurage policy i trapphus och även skicka ut den till bolagets hushåll.
Läs mer på: www.huskurage.se Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65