Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tyck till om den nya översiktsplanen

Vy över Kungshamn

Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är på samråd.

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden. Förslaget visar hur kvaliteterna i Sotenäs unika landskap och orter kan tas till vara och utvecklas fram till år 2050.


Översiktsplanen presenteras i en digital plattform på kommunens hemsida, men finns även tillgänglig i kommunhuset.


Förslaget till översiktsplan är på samråd under tiden 29 juni till den 30 september 2021. Under samrådet är du välkommen att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.


För mer information, se: www.sotenas.se/oversiktsplan2022

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65

ÄLDRE NYHETER