Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tre nya smittfall under vecka 24

Under vecka 24 rapporterades 3 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med vecka 23 då det också rapporterades 3 nya smittfall. Detta innebär att Sotenäs har haft sammanlagt 932 registrerade smittfall totalt sedan pandemins början.

 

Databasen Sminet har senaste tiden varit tillfälligt nedstängd vid två tillfällen av säkerhetsskäl. Driftstoppet har inte påverkat antalet rapporterade fall, endast tidpunkten för inrapportering har påverkats.

 

Smittspridningen fortsätter att minska i Västra Götaland.

De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper. Högst antal smittade ses i åldersgruppen 10 – 19 år. Medianåldern för insjuknande vecka 23 och 24 är 29 år.

 

Totalt har 3 231 personer, 70 år och äldre, boende på Särskilt boende rapporterats. Sedan vaccinationen infördes har antalet nya rapporterade fall minskat väsentligt.

 

Antalet inneliggande med covid-19 på sjukhusen fortsätter nedåt. Men fortfarande sker smittspridning och utbrott av covid-19 och det är viktigt att fortsätta följa råden för att minska spridningen av covid-19.

 

Nu pågår vaccinering av de som är 40 år eller äldre. Från och med 30 juni kan alla som är 35 år eller äldre boka tid för vaccinering i Västra Götaland.

 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från och med det år de fyller 16 år ska erbjudas vaccination. Vaccinationerna kommer att starta när regionerna är klara med vaccination av de vuxna. Sveriges regioner ska enas om ett gemensamt datum.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65

ÄLDRE NYHETER