Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tillsammansarbete för att eleverna i grundskolan ska lyckas

Kvinnor sitter runt ett bord i kommunhusets konferenssal Alvö

Arbetet med Fullföljda studier pågår ständigt inom utbildningsförvaltningen. En del i det är att skapa forum för ett kommunövergripande tillsammansarbete.

I veckan handlade det om att gå igenom de nationella provresultaten tillsammans.

I veckan samlades utvalda lärare från samtliga kommunens F-6 skolor för att gemensamt utvärdera, reflektera och analysera de nationella provresultaten i ämnena svenska, engelska och matematik.

 

Syftet med träffen var att lärarna tillsammans kollegialt skulle belysa elevernas framgångar och utmaningar samt ta fram vilka ämnesområden som ska prioriteras ute på skolorna för att eleverna ska lyckas med sina studier i Sotenäs grundskola.

 

Den kommunövergripande kollegiala samverkansträffen kring elevernas provresultat är en del av ett större arbete som pågår inom utbildningsförvaltningen knutet till arbetet med Fullföljda studier.

Dela detta innehåll