Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun ger klimatlöften

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson.

Sotenäs kommun har antagit klimatlöften för 2021! Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götalands Län har tagit fram förslag på 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta för att bli en klimatsmart region.

Sotenäs kommun har beslutat att anta 15 av dessa klimatlöften för att minska utsläppen:

 

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Våra nya personbilar är miljöbilar
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
 • Vi producerar egen solel
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Idag den 16 december kl 15.30-16.30 kommer kommunernas klimatlöften att lanseras på ett digitalt evenemang, där landshövdingen och regionstyrelsens ordförande tar emot kommunernas löften.

 

Under sändningen ges en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.

 

Följ evenemanget via Klimat 2030:s webbplats:

https://klimat2030.se/klimatloften/ Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65