Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäsborna blir allt nöjdare med vår service

Betygen för servicen med bygglov ökar stort. Fina Hassellöv, David Fransson och Alexander Tellin är några som kan ta åt sig äran för det.

Betygen för servicen med bygglov ökar stort. Fina Hassellöv, David Fransson och Alexander Tellin är några som kan ta åt sig äran för det.

Vi blir bättre på det vi gör och vi är mycket glada över att ni som haft ärenden hos oss har visat det i Serviceundersökningen Insikt 2023.
Kundnöjdheten har ökat i nästan samtliga områden som mäts
.

Nu växlar vi upp ännu mer.

Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som varje år skickar ut undersökningen till dom som haft ett ärende hos en kommun.
Mätningen är ett viktigt verktyg för oss i det ständiga arbetet att bli bättre.


Just nu är vi mitt uppe i ett stort omtag i vårt näringslivsarbete och det här är naturligtvis en jättebra indikator på vad som fungerar, säger Anna Liedholm, kommundirektör i Sotenäs kommun.
Dessutom är det såklart mycket glädjande att se att de ansträngningar som redan gjorts verkar ha givit resultat.

 

Här hittar du en sammanfattning av hela undersökningen Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Miljö- och hälsoskydd har ökat sitt nöjd-kund-index markant inom samtliga områden. Här har resultaten för tillgänglighet och effektivitet ökat med hela 15 respektive 11 enheter.

 

Även bygglov ökar sin kundnöjdhet inom samtliga serviceområden; iemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Totalt har index ökat med åtta enheter jämfört med året innan.

 

Då bygglovsenheten jobbar hårt med att förbättra sin service är det väldigt roligt att det faktisk gett resultat.

 

Det är glädjande att se att vi ökar inom alla områden, särskilt roligt är det att vårt bemötande får betydligt bättre betyg i år jämfört med förra året”, säger David Fransson chef på plan- och byggenheten. Det är ett område vi bestämt oss för att bli bättre på, och lyckats.”

 

Här hittar du resultaten för Sotenäs kommun Powerpoint, 8.8 MB.

 

Nu börjar arbetet med att analysera samtliga resultat på allvar. Analyserna ligger sedan till grund för arbetet att bli ännu bättre i våra kontakter med er.

 

 

FAKTA:

Myndighetsområden som ingår i undersökningen är; brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd.

 

Bygglov och miljö- och hälsoskydd har ökat kraftigt. Livsmedelskontroll har minskat. Brandskydd och serveringstillstånd mättes för första gången och kan alltså inte jämföras med året innan.

Dela detta innehåll