Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Skyddsvärda djur kartlagda – planerna på industriområde kan avbrytas helt

Dekal som varnar för skytte med mycket vass i och träd oskarpt i bakgrunden

Planarbetet för det tänkta Askums industriområde (tidigare Hogenäs norra) kan komma att avbrytas helt.
Under förstudien har flera skyddsvärda arter hittats inom området.

Det utredda området är hem för arter som omfattas av Artskyddsförordningen, bland annat flera olika fladdermöss, groddjur och Hasselsnok. Det visar den förstudie av området som nu närmar sig sitt slut.

I en kommande prövning av området skulle fynden kunna sätta stopp.


”SWECO som gjort utredningen avråder starkt från att gå vidare med planarbetet. Men i slutändan är det ett politiskt beslut om vi ska avbryta eller inte”, säger Eveline Karlsson chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun.


Politikerna i byggnadsnämndens arbetsutskott, tekniska utskottets ordförande och vice ordförande, kommunalråd och oppositionsråd informerades om resultatet av förstudien idag på morgonen.
Det är kommunstyrelsen som till sist beslutar om detaljplanearbetet ska avslutas eller lämnas vidare för prövning.


Förstudien är en ordinarie del av en planprocess som görs för att ta reda på om ett område passar för tänkta verksamheter.
Den har finansierats med projektbidrag från Jordbruksverket. Pengarna är öronmärkta till att just utreda förutsättningarna för att ta fram en detaljplan.


Kontakt:


Eveline Karlsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningen
0523-66 43 83

eveline.karlsson@sotenas.se


Therese Mancini, kommunalråd
0523-66 45 20
therese.mancini@sotenas.se

Dela detta innehåll