Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Skohorn kan komma att rädda liv

I början av december delade Räddningstjänsten i Sotenäs ut en väldigt fiffig grej till hemtjänstgrupperna norr och söder.

Ett skohorn, med en liten utstickande knapp i ena änden, som man kan använda för att sticka upp i brandvarnaren och testa om den fungerar. Skohornet delar hemtjänsten i sin tur ut till sina brukare.

”Det gör att de äldre som har hemtjänst slipper klättra upp på stolar och stegar, med risk för fallolyckor, när de ska testa brandvarnaren,” säger ställföreträdande räddningschef Tony Åsberg.

 

På skohornet finns också en checklista som anhöriga och hemtjänsten kan använda för att upptäcka tecken på brandrisk.

Finns det till exempel tecken på torrkokning, rökning i sängen eller brännmärken på golv och möbler?

”Finns dessa tecken kan hemtjänsten återkoppla till sina chefer som kan ta kontakt med oss i Räddningstjänsten och så ser vi om det är möjligt att göra någon form av förebyggande insatser” säger Tony Åsberg.

 

Men han understryker att det i första hand är den enskilde och de anhöriga som har ansvaret för att brandskyddet fungerar i bostaden.

”Hemtjänst och Räddningstjänsten kan inte ta det ansvaret, men vi kan verka för att underlätta för att kunna kontrollera sitt brandskydd, som med till exempel det här skohornet och checklistan” säger han.

 

Läs mer på: https://www.brandskyddsforeningen.se/jul/ Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65