Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad: 2019-10-25 09.03

Samråd säkerhetshöjande åtgärder i Hunnebostrands hamn

Samråd angående prövning av vattenverksamhet enligt miljöbalkens kap 11 avseende planerade säkerhetshöjande

åtgärder i Hunnebostrands hamn.

Sotenäs kommun planerar genomföra säkerhetshöjande

åtgärder med utläggande av tryckbank och anläggande av bryggdäck

i Hunnebostrands hamn inom fastigheten Ellene 1:383,

Sotenäs kommun.

Enligt miljöbalkens 6 kap skall samråd ske med de som

kan antas bli berörda.

Ett informationsmöte för allmänheten kommer att hållas i Folkets hus i Hunnebostrand den 2019-11-12 kl 18:00.

En projektbeskrivning finns att läsa härPDF, samt på kommunhuset på Parkgatan 46 i Kungshamn.

Frågor och synpunkter på åtgärden lämnas skriftligt senast 2019-

11-30 till:

Martin Andersson

Sotenäs kommun, Parkgatan

46, 456 80 Kungshamn

E-post: martin.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial