Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Samråd inför stabiliseringsarbeten vid hamnen i Hunnebostrand

Kajen mellan Bella Gästis och Udden i Hunnebostrand sedd från håll.

Risken för att kajer och byggnader ska rasa ut i vattnet gör att kommunen nu ansöker om tillstånd för att stabilisera delar av hamnen i Hunnebostrand. I samband med ansökan håller vi under hösten samråd.

Bakgrunden är en utredning som visar att den geotekniska stabiliteten är låg och känslig för skred kring delar av kajerna i norra hamnen. Om inga åtgärder vidtas kan just kajer och byggnader på land riskera att rasa ut i havet.

Det är därför kommunen kommer att utföra stabiliserande åtgärder i utsatta delar av hamnen.

 

En del av de planerade arbetena betraktas som vattenverksamhet vilket kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.

 

Inbjudan till samråd Pdf, 87.9 kB.

 

Samrådshandlingar Pdf, 7.6 MB.

 

Anläggningar och åtgärder som är att betrakta som vattenverksamhet i arbetet med de stabilitetshöjande åtgärderna i Hunnebostrands hamn är:

 

·       Rivning av bryggor i vattenområde

·       Pålning och spontning i vattenområde

·       Anläggning av tryckbank i vattenområde

·       Anläggning av påldäck i vattenområde

·       Underhållsarbete på befintlig kajkonstruktion i vattenområde

·       Anläggning av bryggor i vattenområde


Kommunen har tidigare samrått kring delar av de nu planerade åtgärderna, men eftersom flera av åtgärderna förändrats under projektets gång har kommunen valt att genomföra ett nytt samråd.

Det innebär att den som vill lämna synpunkter på projektet nu får göra det igen, även i de fall synpukter redan lämnats tidigare.

 

Ansökan för tillstånd planeras därefter att lämnas in i början av sommaren 2024.

Frågor och samrådssynpunkter:

Handingarna finns på länk här ovan eller går att läsa i kommunhusets entré, Parkgatan 46, Kungshamn.

 

Det går även bra att höra av sig till Petra Lindeborg för att erhålla samrådsunderlaget per post eller ställa eventuella frågor. (Sweco Sverige AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm, petra.lindeborg@sweco.se, 073-302 24 94)


Välkommen med era skriftliga samrådssynpunkter senast den 16 december 2023 till e-postadress petra.lindeborg@sweco.se och adress Sweco Sverige AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm. Märk gärna yttrandet med ”Samråd Hunnebostrand”.

Dela detta innehåll