Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Samarbete ska ta tre samhällsbyggnadsförvaltningar framåt

Gruppbild

Samarbete och digitalisering står i fokus när ledningsgrupperna för tre samhällsbyggnadsförvaltningar; Sotenäs, Lysekil och Munkedal diskuterar framtiden.

Vi står inför en enorm kompetensförsörjningsutmaning samtidigt som vi behöver klara allt mer komplexa uppdrag. En del av lösningen ligger i den snabbt framväxande digitaliseringen, men för små kommuner är det näst intill omöjligt att klara på egen hand.

 

Samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvaltningarna i Sotenäs, Lysekil och Munkedal är en konkret väg framåt i arbetet med sådana stora frågor.

 

Eveline Karlsson som är samhällsbyggnadschef i Sotenäs kommun är väldigt nöjd med utbytet. Vi ställde några frågor.

 

Hur samarbetar ni mellan förvaltningarna?


– Idag finns nätverk för erfarenhetsutbyte mellan chefer till exempel samhällsbyggnadschefer, måltidschefer etc. för erfarenhetsutbyte, enstaka delade tjänster, en gemensam verksamhet.

 

Vad ger samarbetet konkret?

 

– Vi behöver hjälpa varandra med råd och stöd, men också hjälpas åt för att få tillgång till de experter vi gemensamt behöver. Tillsammans tittar vi på i vilka delar vi kan hjälpa varandra.

 

Vad betyder det för dina medarbetare?

 

– I alla chefsroller är vi ensamma i respektive kommun, genom samarbetet får vi kontakt med andra kollegor som har samma uppdrag, och det gör oss tryggare och starkare.

 

Behöver de olika kommunerna samma saker?

 

– Kompetensförsörjningsutmaningen är densamma, men vi är olika starka på olika områden, och det är där vinsten med att hjälpas åt ligger.

Dela detta innehåll