Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Så kan vägen mellan Kungshamn och E6 bli bättre

Översvämning vid Stranderängs bro

Foto: Trafikverket

Att höja vägbanan och räta ut kurvan vid Stranderängs bro och att räta ut kurvan vid Långöns vatten. Det är två saker som Trafikverkets åtgärdsvalsstudie föreslår för att göra vägen bättre mellan Kungshamn och E6.

Det är Västra Götalandsregionen som gett Trafikverket i uppdrag analysera brister i det regionala vägnätet och för sträckan Gläborg – Kungshamns del har det gjorts genom en åtgärdsvalsstudie, ÅVS. (se fakta nedan)
Sotenäs kommun haft en aktiv del i arbetet sedan 2019.

 

Här finns hela åtgärdsvalsstudien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

I och med att ÅVS:en nu är färdig, påskriven och överlämnad till Trafikverket tar en annan process vid – den som handlar om finansiering av de olika projekten. Det beslutas av regionen i regional infrastrukturplan.

 

Höjningen av vägen vid Stranderängs bro beräknas kosta 40 miljoner (prisnivå 2020) och är ett av de projekt där pengarna finns avsatta i regional infrastrukturplan 2022-2033.
Andra projekt måste slåss för att prioriteras in i den regionala infrastrukturplanen. För kommunernas del görs arbetet för att få med prioriteringar inom kommunalförbundet Fyrbodal.

 

Åtgärdsvalsstudiens tidshoristont är 2040.

 

Fakta ÅVS:

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. Den görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

 

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

 

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör. Varje år genomförs omkring 200 åtgärdsvalsstudier, varav många små studier.

 

Källa: Trafikverket

Dela detta innehåll