Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Rundvisning i Hälsans Hus

Projektledaren Sandra Nurmi Torvfelt visade runt politikerna Mats Abrahamsson (M), Nils-Olof Bengtson (M) och Mikael Sternemar (L).

Det blir öppet hus den 23 mars.

Nya Hälsans Hus kommer att kosta omkring 50 miljoner kronor.

I slutet av januari ska det nybyggda Hälsans Hus i Kungshamn besiktas och kommer rymma Vårdcentral, Folktandvården, barnmorske- och ungdomsmottagningar, rehab och Apotek.

Den 23 mars är det invigning och öppet hus för allmänheten. Men vårt kommunalråd Mats Abrahamsson (M), omsorgsnämndens ordförande Nils-Olof Bengtson (M) och utbildningsnämndens ordförande Mikael Sternemar (L) fick redan under onsdagen en rundvisning av lokalerna av projektledaren Sandra Nurmi Torvfelt.
Den gamla byggnaden började rivas i november 2016. För att det nya huset ska ha bättre tillgänglighetsanpassning, har man sprängt ur grunden så att det nya huset ligger 60 centimeter lägre än det förra.

För att skapa integritet och trygghet för besökarna blir det en separat ingång till ungdomsmottagning/ barnmorskemottagningen och en annan ingång till vårdcentralen, rehab och folktandvården. Man har också skapat mer avskildhet för patienterna vid receptionen i vårdcentralen.
Att bestämma hur stort väntrum vårdcentralen ska ha, har inte varit så lätt, påpekade Sandra Nurmi Torvfelt, eftersom kommunen har 9 000 invånare vintertid och det mångdubbla antalet besökare sommartid. Men man har löst det genom att låta väntrummet har höga glaspartier där man kan se nummerräknaren utifrån. Patienter kommer också kunna sitta bekvämt på bänkar utomhus, utanför väntrummet, när det är behagligt väder.

Den estetiska utformningen av lokalerna har inte lämnats åt slumpen. Färgsättningen i vårdcentralens lokaler går i en mild ljus blå färg som ska påminna om havet. På väggarna kommer det att sitta ljudabsorbenter med motiv från vår omgivning, som man har lånat från bland annat Kungshamns bildarkiv.
På baksidan av byggnaden, i anslutning till ambulansentrén, kommer det att finnas ett infektionsrum, där man kan ta emot patienter som kan bära på farliga smittsamma sjukdomar.
En trappa upp ligger folktandvården som har utrustats med fem behandlingsrum och här är även rehabmottagningen placerad. Där finns det ett träningsrum där patienterna kan träna med vacker utsikt över Parkgatan och spontanidrottsplatsen.
Byggprojektet har kostat drygt 50 miljoner kronor och bekostas av Hemsö Fastighets AB. Verksamheterna hyr sedan lokaler av Hemsö.

”Det är fantastiskt att den här verksamheten får så fräscha, välanpassade lokaler och ur kommunens perspektiv är det givetvis glädjande att den fortfarande ligger så centralt” sade Mikael Sternemar (L), efter rundvisningen.
”Ja, det här nybygget ger bra förutsättningar för en utveckling av Närhälsan” menade Nils-Olof Bengtson (M).
”Det är jättebra att vi får ett toppmodernt Hälsans Hus som innehåller vårdcentral, rehab, Apotek, ja, så många verksamheter” påpekade Mats Abrahamsson (M).

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65