Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad: 2017-08-28 10.09

Positiv delårsrapport

Delårsrapporten för januari-juni för Sotenäs kommun visar på ett resultat på 1,4 miljoner kronor, vilket är 11,5 miljoner kronor sämre än förra året.

Det beror på att kommunen förra året hade fler försäljningar av anläggningstillgångar än vad man har haft hittills i år.
”Vi har glädjande nog fått en befolkningsökning på 20 personer under första halvåret 2017 och vi kan också konstatera att barnafödandet ökar i vår kommun” säger ekonomichef Jörgen Karlsson.

Kommunens investeringar under första halvåret uppgår till knappt 25 miljoner kronor varav Solhagens nya förskola står för drygt 13 miljoner kronor.
”Prognosen för helåret 2017 ligger också på 1,4 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor sämre än budget. De senaste åren har nämnderna haft svagt positivt resultat. Men i år har vi ett ganska stort förväntat underskott i våra nämndsverksamheter och då är det främst Omsorgsnämnden som beräknas gå med ett underskott på 7 miljoner kronor. Det beror på ökade kostnader för placeringar inom IFO och svårigheter att ställa om hemtjänstverksamheten när hemtjänstbehovet har minskat. Men trots stora utmaningar har kommunen en stark finansiell ställning” säger Jörgen Karlsson.

Kommunens soliditet, som är ett nyckeltal som visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel, har förbättrats under perioden januari-juni. Sotenäs kommun har faktiskt ett av de bästa soliditetsmåtten i Västra Götaland.
Under de kommande åren 2018-2020 förväntas kommunerna i Sverige få en sämre skatteunderlagsutveckling än vad man har idag. Färre som arbetar är den största orsaken.
”Därför kommer det finnas behov av effektiviseringar av kommunsektorn för att få godtagbara ekonomiska resultat framöver” påpekar Jörgen Karlsson.

En kommun bör ligga på ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag. För Sotenäs del innebär det att man skulle behöva göra ett resultat på 10 miljoner kronor i år.
”Ett resultat i den nivån krävs för att kommunen ska kunna amortera, spara eller göra investeringar utan att behöva ta nya lån” säger Jörgen Karlsson.
Han kommer inom kort att påbörja sin nya tjänst som ekonomichef i Lilla Edets kommun, men han ser positivt på Sotenäs kommuns ekonomiska framtid:
”Jag är stolt över att ha fått arbeta i en sådan väl fungerande organisation” säger han.

För mer information kontakta ekonomichef Jörgen Karlsson: jorgen.karlsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial