Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Pengar till förstudie

Aqua Symbios på Tången i Kungshamn.

Regionutvecklingsnämnden har gett 280 000 kronor till en förstudie för hur man ska kunna utveckla Aqua Symbios i Kungshamn.

Sotenäs kommun hyr, genom Sotenäs Symbioscentrum sedan hösten 2017, en gammal fabrikslokal på Tången i Kungshamn. Där har fem företag och Göteborgs universitet hyrt in sig för att testa och utveckla sina företag inom vattenbruk. Anläggningen kallas Aqua Symbios.

”De här 280 000 kronorna vi nu har fått, är viktiga för att kunna ge företagen bästa möjliga förutsättningar. Vi är väldigt tacksamma över att regionen valt att satsa dem på en utveckling av Aqua Symbios” säger Peter Carlsson, symbiosutvecklare och projektledare.

Syftet med förstudien är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag och akademin att testa och utveckla sina tekniker och verksamheter i Aqua Symbios, för att kunna ta steget till storskalig

kommersialisering, vilket är en nödvändighet om företagen ska kunna nå lönsamhet.

Detta förprojekt kommer också ligga till grund för kommande projektansökningar. Ambitionen är att skapa bland annat organisatoriskt stöd och finansieringslösningar för att stärka vattenbruksverksamheten i hela regionen.

Projektet pågår från 1 januari-31 augusti 2018.

 

För mer information kontakta:

Peter Carlsson

peter.carlsson@sotenas.se.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65