Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ny policy för sjöbodar och sjönära byggnader

Sotenäs kommuns nya Sjöbodspolicy har nu vunnit laga kraft. Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa att frågor om upplåtelse av kommunal mark för sjöbodar och sjönära byggnader hanteras lika, och att sjöbodsägare vet vad som är tillåtet.

Den nya policyn inleds med konstaterandet att Bohusläns kustsamhällen i alla tider har präglats av gemenskap och samarbete för att lösa de mark- och byggnadsproblem som funnits. All mark kring sjöbodar betraktades i fiskarsamhället som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor.

 

Vi måste därför arbeta tillsammans med att bevara denna unika allemansrätt så att även samma rätt gäller för framtida generationer.

 

Beslutet som fattades av kommunfullmäktige i juni 2022 överklagades och har först nu vunnit laga kraft.

Här hittar du policyn, samt regler gällande tomtkö för sjöbod.

 

Policy gällande sjöbodar och sjönära byggnader Pdf, 428.5 kB.


Regler gällande tomtkö för sjöbod Pdf, 54.3 kB.

Dela detta innehåll