Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ny arrendeansökan för landbaserad laxodling

gräs i motljus med suddiga berg i bakgrunden

En ny ansökan om att arrendera mark för att bedriva en landbaserad laxodling har kommit in till Sotenäs kommun.
Ansökan gäller den industritomt som tidigare varit aktuell för samma ändamål.

Bakom ansökan står bolaget Sotenäs Marine Park AB, som enligt ansökan består av flera företag som kommer att vara involverade i anläggningen.


Tidigare försök att etablera en landbaserad laxodling på området avslutades i juni förra året då arrendeavtalet med Quality Salmon Sotenäs AB löpte ut.
Sotenäs Marine Park AB skriver i sin ansökan att de har för avsikt att ta över det material som QSS AB redan tagit fram inför en tillståndsansökan.


Vi är fullt medvetna om att tidigare verksamhet på det stora industriområdet väckt starka känslor, därför väljer vi att informera om detta i ett mycket tidigt skede.


Ansökan kommer nu att behandlas enligt ordinarie process.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65