Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Minskad smittspridning under vecka 20

Bild på båtar som ligger förtöjda och en text där det står Håll i

Under vecka 20 rapporterades 27 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med föregående vecka då kommunen hade hela 50 nya smittfall. Sammanlagt har Sotenäs kommun haft 911 sjukdomsfall totalt sedan mätningarnas början tidigt under 2020. Endast de som är skrivna i kommunen ingår i statistiken.

 

Vad beror denna minskning på som skett den senaste veckan?

Vi har frågat biträdande smittskyddsläkaren i Västra Götaland, Eva Lindgren:

"Det kan ingen svara på. Det gäller att fortsätta att hålla ut och följa de regionala rekommendationer som gäller för enskilda personer fram till 6 juni, eftersom Sotenäs fortsatt har en hög smittspridning" säger hon och ger ett värdefullt tips:

 

"En morot är ju att vi tror att läget kommer att förbättras och i det förbättringsarbetet är vaccinationerna oerhört viktiga. Vaccinera dig om du kan när det blir din tur, för det är vår väg ut för att vi ska kunna återgå till så normalt liv som möjligt. Vaccinera dig, det är nyckeln till framgång” säger hon.

 

Under vecka 20 rapporterades 3 646 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 17 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fem veckor i rad.

 

Medianåldern i Västra Götaland för insjuknande i smitta under vecka 20 är 34 år.

 

Under vecka 20 rapporterades endast 3 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende, i Västra Götaland!

 

Fram till den 23 maj har 2 339 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65