Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad: 2019-03-27 13.30

Mer miljövänliga påskfyrar

I slutet av förra året städade kommunen upp flera påskfyrar i kommunen.

Att elda påskfyrar är en trevlig gammal fin tradition som vi absolut ska bevara och fortsätta njuta av i framtiden, men för att vi ska kunna göra detta, måste en förändring ske. Eldandet måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Påskfyrar bör anmälas till räddningstjänsten (telefon: 0523-66 40 00) och tillstånd krävs från markägaren. Det måste också finnas en person eller en förening som står som ansvarig när man söker tillstånd från markägaren.

Sotenäs Kommun ställer sig positiv till att upplåta mark till organiserade påskfyrar.

För markägartillstånd, i de fall det är på kommunal mark, kontakta kommunens Plan- och Exploateringsavdelning genom att mejla: sbf@sotenas.se.

I påskfyrarna får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Det är fullständigt förbjudet att elda tryckimpregnerat virke eller däck. Brinnande gummidäck innebär en ofullständig förbränning med frisläppande av bland annat cancerframkallande ämnen. Dessutom bildas partiklar, som kan tränga ner i lungorna och orsaka skador och på sikt även dödsfall.

Tryckimpregnerat virke innehåller olika gifter som frigörs vid förbränningen och inte bara är hälsovådligt att andas in, utan även askan som blir kvar, innehåller stora mängder gifter.

 

För mer information kontakta:

Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, Sotenäs kommun

Mejl: fredrik.torstensson@sotenas.se

Telefon: 0523- 66 43 89

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial