Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Lyckat projekt för renare hav

Martin Olofsson på fiskebåten Marie med en mängd hummertinor, resultatet av ett draggningstillfälle.

Sotenäs kommun fick tidigare i år drygt 700 000 kronor av EU:s Fiskefonder för att ta upp så kallade spökfiskeredskap. Det har nu visat sig bli mycket framgångsrikt.

Projektet började under försommaren då två yrkesfiskelag åkte utmed Sotenäs kommuns kust och draggade efter övergivna fiskeredskap. Man fick upp 100-150 hummertinor. En del innehöll levande djur som man lyckades rädda.
”När till exempel tappade hummertinor bara ligger på botten går torsk och humrar in i dem och dör. Och sedan fortsätter det bara, därför är det väldigt viktigt att få upp de här spökfiskeredskapen. Torsk- och hummerbestånden behöver stärkas upp, inte dö på grund av övergivna fiskeredskap” säger Per-Olof Samuelsson, projektledare för Havsmiljösatsning Sotenäs kommun.

Fiskeredskapen har också en nedbrytningsprocess och om de inte tas upp bidrar de till att det blir mer mikroplaster som förstör haven.
Havsmiljösatsning Sotenäs kommun har även provdykt vid Smögenbron och Guleskärskajen för att se om det går att få upp övergivna fiskeredskap också på så sätt. Under endast två dagar fick man upp 50 hummertinor.

”Det har gett mycket bra resultat, så vi kommer fortsätta nästa år med både dykning och draggning” säger Per-Olof Samuelsson.
Tidigare har man draggat efter spökgarn på Skånes ostkust och Öregrund och det har funnits ett liknande, mindre projekt i södra Bohuslän, men det här projektet är annars det största i sitt slag på Västkusten.
”Det är en slags strandstädning under vattnet, kan man säga. Men vi behöver fortsätta och det skulle behöva göras utmed hela Bohuskusten” säger Per-Olof Samuelsson.

Vårt kommunalråd Mats Abrahamsson (M) är mycket glad över satsningen:
"Det är en viktig satsning tillsammans med konstgjorda hummerrev och andra insatser vi gör för ett renare hav. Kommunen arbetar på flera fronter för att skapa ett hållbarare fiske" säger han.

För mer information, kontakta Per-Olof Samuelsson, projektledare:

per-olof.samuelsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65