Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hög smittspridning under vecka 17 i Sotenäs kommun

Under vecka 17 rapporterades 54 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 37 fall föregående vecka.

 

De senaste två veckorna har antalet nya bekräftade fall av covid-19 minskat i Västra Götaland. Detsamma gäller antalet nya inläggningar på sjukhus.

 

Under vecka 17 konstaterades 5 316 nya fall i Västra Götaland, en minskning med tre procent jämfört med föregående vecka. Smittspridningen har de senaste veckorna minskat i de flesta åldersgrupper. Undantagen är åldrarna 0–19 år och 30–39 år där den istället ökat.

 

Antalet som vårdas på sjukhusen för covid-19 har minskat med 30 procent de senaste veckorna.

"Det är positivt att det går åt rätt håll. Men vi har fortsatt ett 70-tal patienter på IVA vilket är väldigt många. Det är mycket oroande då vår personal är mycket ansträngd och det är ett bekymmer både nu och framåt" säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Från den 17 maj kan alla som är 50 år och äldre boka tid för vaccination hos valfri vaccinatör. Den som ska vaccineras kommer att kunna välja mellan drygt 200 vaccinationslokaler i länet. Apotek, köpcentrum, nedlagda livsmedelsbutiker, industrier och stora arenor finns med på listan över lokaler som kommer att användas i fas 4-vaccinationen.

 

När tidbokningen öppnat kommer bokning att genomföras via 1177.se. Först ut är alltså personer som är 50 år (födda 1971) eller äldre. Här kan du se vilka vaccinationslokaler som finns, lokaler kan både tas bort och tillkomma: https://bit.ly/3eZJblq Länk till annan webbplats.

 

Fram till den 2 maj har 2 294 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 55 procent av de avlidna

 

var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/3h5fRfP Länk till annan webbplats.

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/3uTfMiW Länk till annan webbplats.

 

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65