Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fullföljda studier - målet för nytt samarbete inom kommunen

Styrgruppen för Krafttag för fullföljda studier

Att klara kraven redan i lågstadiet ger goda förutsättningar för att klara resten av sin skolgång. Det ger också goda förutsättningar att inte drabbas av till exempel psykisk ohälsa under skolåren.
Nu tar flera förvaltningar i kommunen ett gemensamt krafttag för att fler elever ska fullfölja sina studier.

Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen krokar arm för att det ska finnas en enda väg in när en elev behöver hjälp. Den vägen ska gå till Skolsociala teamet där olika specialiteter finns redo.

 

– Det viktiga tror jag är att vi samverkar mer med varandra, säger Ulf Blomquist som är utbildningschef. Att vi jobbar ihop, inte bara skickar vidare, utan att vi bidrar till att situationen blir bättre för eleven från flera håll.

 

De är i början av sitt arbete, utbildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare Richard Andersson, Folkhälsostrategen Emma Vånder, kultur- och fritidschefen Staffan Karlander, utbildningsförvaltningens chef Ulf Blomqvist och Olga Karlsson som är enhetschef för IFO.
Tillsammans täcker de upp ett brett spektrum av specialiteter som behövs i arbetet med att få elever att må bättre, gå till skolan varje dag och ha en meningsfull fritid.

 

Minst lika viktigt är att vara ett stöd för deras föräldrar. I kommunen finns Familjecentralen och Familjehuset Lotsen, som erbjuder samtal och stöd till föräldrar med barn i olika åldrar.

 

– Det är enkelt, öppet och inte något dramatiskt att söka sig dit, säger Olga Karlsson. Det blir inget ärende hos socialtjänsten och de samtal man får där dokumenteras inte.

 

– En viktigt uppgift för skolan är att se föräldrarna som en resurs, att samverka mer även med dem, säger Richard Andersson. Vi ska också fokusera på att alla elever hänger med i skolarbetet redan från början. Vi ska ha fokus på att de kan läsa redan i åk 1, vi vet att de klarar skolgången mycket bättre då.

Fakta Fullföljda studier:

 

» Syftet är att tillsammans sätta fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och ungas uppväxtvillkor och förutsättningar för fullföljda studier.
Det är inte enbart en utmaning för skolan, det är en av våra samhällsutmaningar och behöver lösas genom bred tvärsektoriell samverkan.

 

» För att stärka genomförandet av kraftsamlingen i kommunerna finansierar Västra Götalandsregionen utvecklingen av delregionala kunskapsnoder inom varje kommunalförbund under åren 2022-2024.

Ulf Blomquist, utbildningsförvaltningens chef i Sotenäs är ordförande i styrgruppen för Fyrbodals kunskapsnod.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65