Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fritidshemmen samarbetar tätare – högre läskunnighet hos förstaklassare ett av målen

Fritidspedagoger sitter runt ett bord framför en världskarta

Att ha ordlekar och bokstavslekar utomhus och låta de äldre barnen läsa för de yngre. Att i större utsträckning dela planering och bra idéer.

Det var några av förslagen som kom upp när fritidsverksamheterna i veckan började ett långsiktigt tillsammansarbete för att öka likvärdighet och samarbete.

Personal från samtliga fritidshemsverksamheter träffades på tisdagkvällen

Frågor gällande arbetsorganisation och utvecklingsorganisation diskuterades.

Men också hur fritidshemsverksamheterna kan skapa riktade insatser för att hjälpa till att göra samtliga elever är läsklara redan i åk 1.

Det är ett av utbildningsförvaltningens övergripande mål.

 

Det blev en kväll fylld med positiva samtal och diskussioner som mynnade ut i en rad olika kreativa konkreta idéer, många på temat läsning.

 

Exempel på insatser var att införa högläsning, skapa läsutmaningar mellan verksamheterna, ha ordlekar och bokstavslekar utomhus, måla upp bokstavsormar på skolgårdarna, ha veckans bok, låta de äldre barnen läsa för de yngre samt tillgängliggöra boklån på fritids.

 

Under träffen fattades även beslut om att skapa ett kommunövergripande årshjul fyllt med roliga aktiviteter samt skapa ett digitalt forum för kommunikation, delande av planeringar och bra idéer.

 

Fritidshemspersonalen var även överens om att utveckla sitt redan påbörjade samarbete under lov och lovdagar då barn och personal besöker varandras fritidsverksamhet.

Dela detta innehåll