Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fortsatt hög smitta i Sotenäs kommun vecka 18

Under vecka 18 rapporterades 55 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 54 smittade veckan innan. Antalet smittade i Sotenäs kommun ligger därmed på en oförändrad hög nivå.

 

Under vecka 18 rapporterades 5 094 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 4 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall de senaste veckorna ligger på en fortsatt hög nivå men en minskning ses de senaste veckorna.

 

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 9 maj 2021, har totalt 177 813 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper förutom bland de yngre, 0 –19 år. Minskningen är statistiskt säkerställd i gruppen 20 – 79 år. Medianåldern för smittade vecka 18 är 34 år.

 

Fram till den 9 maj har 2 314 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Allmän information om vaccinering:

 

https://www.1177.se Länk till annan webbplats. samt telefonnummer:

 

• Svenska: 010-473 94 30

• Arabiska: 011-473 00 22

• Persiska: 011-473 00 23

• Somaliska: 011-473 00 24

 

Smittskydd Västra Götaland har beslutat att de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till och med 6 juni: https://www.vgregion.se/.../skarpta-rekommendationer-i.../ Länk till annan webbplats.

 

Statistikrapporter från Smittskydd VGR:

https://bit.ly/3bIdeNN Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65