Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fortsatt förbud mot eldning och grillning utomhus

Det soliga vädret fortsätter och risken för gräs- och skogsbrand är fortfarande på hög nivå.

Räddningscheferna i Strömstad Tanum och Sotenäs har fattat beslutat om fortsatt förbud mot eldning utomhus från och med 2018-08-21 kl. 09.00. Eldningsförbud gäller i Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner. Det omfattar även all eldning samt grillning i skog och mark.

Engångsgrilllar får inte användas, inte ens i egen trädgård.

Det varma och torra vädret fortsätter och räddningstjänsterna i Sotenäs-Tanum-Strömstad påminner om att eldningsförbud råder i samtliga tre kommuner. Detta då brandrisken i skog och mark nu är mycket hög. Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan.

Förbudets omfattning

I trädgård

Det är tillåtet att använda öppen eld i grillar uppställda i trädgårdar och på särskilt iordningställda grillplatser. Grillplatsen ska vara i anslutning till bostads- eller fritidshus.
Engångsgrillar är inte tillåtet. Räddningstjänsten rekommenderar el- eller gasolgrill.

På Camping
Här får endast el- eller gasolgrill användas.Färdigställda grillplatser kan eventuellt användas. En riskbedömning ska göras av campingägare eller dess representant.

I skog och mark
På grund av den extrema torkan är all grillning i skog och mark förbjudet. Detta gäller även grillning på särskilt iordningställda grillplatser (i skog och mark).


Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65