Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Första marina återvinningscentralen

Sotenäs fortsätter sitt framgångsrika arbete med industriell symbios och har nyligen startat en marin återvinningscentral, den första i sitt slag i Sverige.

Nu har SVT varit på plats och gjort ett reportage om projektet.
I Sotenäs kommun samlades det in hela 28 ton marint avfall mellan maj och augusti i år och idag skickas merparten av detta till förbränning. Utöver detta finns en problematik med hantering av uttjänta fiskeredskap. Tanken är nu att den marina återvinningscentralen ska ta emot det skräp som kommunens strandstädare och Fiskareföreningen Norden tar upp från havet. Materialet ska sorteras i 7-8 olika fraktioner och sedan återvinnas och återbrukas. Fisknät smälts ner och blir till nya nät, till exempel, och annat skräp ska bli till nya produkter.
”Den marina återvinningscentralen är en del i kommunens miljöarbete. Tanken är att vi ska börja se marint avfall som en resurs istället för att se det som ett problem” säger kommunalrådet Mats Abrahamsson.
Ett antal personer från Arbetsmarknadsenheten kommer att sysselsättas i verksamheten och förhoppningen är att nya företag ska bildas som ett resultat av den marina återvinningscentralens arbete.
Ambitionen är att på sikt inte enbart ta emot skräp lokalt utan även regionalt och att bidra till utvecklingen av hantering av marint avfall både nationellt och internationellt.

 

För mer information kontakta:

Mats Abrahamsson, (M), kommunalråd

Telefon: 0523- 66 45 20

Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65