Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fiskekommunerna uppvaktade riksdagsmän i vindkraftsfrågan

Grupps-selfie på ett antal riksdagsmän på plats i riksdagen

Vindkraftsplanernas påverkan på yrkesfisket och svårigheterna med att få tillstånd för vattenbruk. Dom frågorna stod i centrum när representanter från Fiskekommunerna i veckan besökte riksdagsledamöter i Stockholm.

Fiskekommunerna ser flera stora utmaningar framför sig där den kanske största är de havsbaserade vindkraftsparker som planeras utmed västkusten.

 

Här finns en oro för hur processen går till och att det tas för liten hänsyn till hur yrkesfisket påverkas.

 

— Vi menar att besluten om var havsbaserad vindkraft är lämplig borde kunna utgå ifrån var det gör minst skada för yrkesfisket, säger Lars Tysklind, ordförande i Fiskekommunerna.

Som läget är nu skapar vi en stor osäkerhet för näringen och våra fiskare är väldigt oroliga över vad som händer med deras yrke och företag.

Den oron har vi nu förmedlat till våra ledande politiker.

Långa tillståndsprocesser för vattenbruk

Det andra ärendet som togs upp var de långa processerna för att få miljötillstånd för vattenbruk. Där lyftes ärendet med företaget Smögenlax.

 

Smögenlax som avser bygga en landbaserad laxodling på 6.000ton/år har varit i en tillståndsprocess sedan 2017 och ärendet har delvis gått fram och tillbaka mellan mark- och miljödomstolen och mark-och miljööverdomstolen.

 

— Det är inte rimligt att myndighetsutövningen ska ta sådan lång tid eller att man som företetagare inte ska få tydlig rådgivning kring de olika krav som myndigheter ställer, säger Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande i Fiskekommunerna och politiker i Sotenäs.

Att det sedan är möjligt att Mark och miljödomstolen går emot sin överinstans, Mark och miljööverdomstolens beslut, det är ju bara häpnadsväckande, säger han.

Gehör för förslagen från Bohuslän

Fiskekommunerna lämnade över en skrivelse med förslag till förändringar till dom riksdagsledamöter som deltog och fick bra gehör för frågorna.

 

— Ja det tycker jag, säger Fredrik Handfast som är tf näringslivschef i Sotenäs kommun.
Dels på plats, men det är också flera som efteråt skrivit offentligt om mötet och då betonat vikten av att ta hänsyn till fiskenäringen när vindkraft planeras till havs.

 

Riksdagsledamöterna som deltog vid mötet kommer dels från Fyrbodalsområdet, men också från Miljö-och Jordbruksutskottet.

För Fiskekommunerna deltog Lars Tysklind, Jan-Olof Larsson samt Fredrik Handfast.

 

Fiskekommunerna är nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske och vattenbruk utmed hela Bohuskusten.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65