Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Checklista inför eldandet under Påsk

Ska du anordna en påskefyr? Då är det du som är ansvarig för säkerheten och att allt går rätt till. Här listar vi saker att komma ihåg vid eldning av bål.

Påskefyrar i Sotenäs 2024

I år har vi gett tillstånd till följande offentliga eldar på kommunens mark:

 

Bovallstrand - Badholmarna

 •  

Tången (inklusive Tången berget)

 •  

Smögen (Hasselösund)

 •  

Hovenäset

 •  

Ulvemyr

 •  
 •  

Utöver dessa tillkommer påskefyrar som eldas på privat mark, men samma saker är viktiga att tänka på oavsett vems mark fyren står på.

Att förbereda innan påskaftonskvällen:

 • Den som anordnar en påskefyr är alltid ansvarig för säkerheten och att allt går rätt till. Ansvarig eller utsedd person skall vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet.

 • Håll koll på väder och vind och hög brandrisk. Räddningstjänsten kan bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om den typen av eldningsförbud läggs ut på Räddningstjänstens och kommunernas hemsida.

 • Tillgång till släckredskap skall alltid finnas exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare.
  (Man kan givetvis inte släcka en stor påskbrasa med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang. Meningen med släckredskapen är att man skall kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor.)

 • Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefon vid nödsituationer är 112.

 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.

Släck så här:

 1. Låt elden brinna ut helt.
 2. Släck glöden med vatten, rör sedan om i askan.
 3. Gräv under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

Att konstruera ett bål på rätt sätt:

 • Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Ett område om fem meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.

 • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter.
  Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, hushållsavfall, gamla möbler, spillolja och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma - det är ett miljöbrott.

  Några exempel på allvarliga konsekvenser:
 • Tryckimpregnerat virke innehåller olika tungmetaller som frigörs vid förbränningen och är hälsovådligt att andas in. Även askan som blir kvar, innehåller stora mängder tungmetaller.

 • Brinnande gummidäck innebär frisläppande av bland annat cancerframkallande ämnen. Dessutom bildas partiklar, som kan tränga ner i lungorna och orsaka skador och på sikt även dödsfall. Tänk på att inte stå för nära elden då röken kan innehålla hälsofarliga ämnen.

 • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Akta smådjuren:

Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När påskbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.
Igelkottar är långsamma, nattaktiva djur och de söker sig gärna ner i hålor för att gömma sig. Det gör att de kanske inte tar sig ut när brasan tänds på.

Här är några enkla åtgärder:

 1. Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i rishögen. Även om riset till brasan samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras.
 2. Ett bra sätt är att dagen innan, eller gärna samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom den innan den tänds på. Är brasan stor kan det vara bra att använda en lång planka för att häva upp den.
 3. Informera andra som anordnar brasor om vikten av att söka igenom rishögen.

Efterarbetet:

Den som eldar ska städa på platsen senast 16 dagar efter påskafton, om man inte gjort det så kommer kommunen städa på ansvarigs beskostand.

Dela detta innehåll