Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tårta till medarbetarna

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef.

Sotenäs kommuns resultat för 2017 uppgår till +10,2 miljoner kronor vilket är 7,7 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 2,5 miljoner.

Glädjande är att nämnderna sammantaget gör ett överskott. Det innebär att kommunen de senaste 10 åren, med undantag från bokslut 2014, har redovisat positiva resultat!

När resultatet överstiger 10 miljoner kronor bjuds alla medarbetare på tårta, för att fira.

”Det här är ett väldigt bra resultat, och det är ett resultat i den här nivån som Sotenäs kommun behöver för att kunna självfinansiera sina investeringar och inte behöva ta mer lån. Vi kommer också att ha lättare att hantera oförutsedda utgifter” säger ekonomichefen Ulrika Gellerstedt.

Kommunen fick för andra året i rad ersättning för så kallad Byggbonus, vilket är pengar kommuner får av staten, om de planerar bostadsbyggnationer. Försäljning inom exploateringsverksamheten och fastigheter uppgår för året till 7,5 mnkr vilket är något lägre än för tidigare år.

Nämnderna har under året förbättrat sitt resultat avsevärt och för året slutar det med ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Framförallt Omsorgsnämnden som står för den positiva förbättringen.

”Man ska ha i åtanke att när oktoberprognosen kom så hade Omsorgsnämnden ett underskott på 6 miljoner kronor. Men medarbetarna har verkligen strävat och nu visar det sig att det blir ett underskott på 2 miljoner kronor, vilket är en klar förbättring” säger Ulrika Gellerstedt.

 

Så här ser resultatet ut för de olika nämnderna:

Kommunstyrelsen + 0,2

Barn- och utbildningsnämnden +0,5

Omsorgsnämnden -2,0

Byggnämnden +2,8

Miljönämnden 0

Övriga nämnder -0,6

 

För mer information kontakta:

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef

Telefon: 0523- 66 45 63

Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se

Dela detta innehåll