Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäsbostäder AB köper mark

Nu är det klart att det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB köper del av fastigheten Hunnebo 1:357 i centrala Hunnebostrand.

Förvärvet avser ett cirka 15 000 m2 stort, oexploaterat område invid Folkets park i Hunnebostrand. Fastigheten kostade 3 miljoner kronor.
"Köpet av fastigheten är en långsiktig strategisk investering och det känns väldigt bra att vi kommit överens med Folkets Hus-föreningen Hav och land" säger Mattias Jakobsson, VD Sotenäsbostäder AB.
Sotenäsbostäders avsikt med fastighetsköpet är att detaljplanera området för att kunna bygga hyresrätter för personer som är skrivna i Sotenäs kommun..
"Det finns ett behov av hyresrätter i de centrala delarna av kommunens större samhällen och köpet är ett långsiktigt led i att kunna tillgodose det behovet" säger Mattias Jakobsson.
Britt-Marie Knutsson, ledamot i styrelsen för Folkets Hus-föreningen Hav och land, bekräftar att avtalet är signerat.
"Folkets Hus-föreningen och Sotenäsbostäder har under en tid fört en dialog och det känns väldigt bra att fastigheten kommer att utvecklas för bostäder med hyresrätt" säger hon.

 

För mer information kontakta:

Mattias Jakobsson, VD Sotenäsbostäder

Telefon: 0523- 66 56 09

Mejl: mja@sotenasbostader.se

 

Dela detta innehåll