Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Delar av kaj på Guleskär stängs av

Vissa delar av kajerna på Guleskär, Kungshamn, är i så dålig skick att fordon inte får köra ut på dem.

Det pågår ett arbete med att kontrollera kajernas skick i Kungshamn.

 

Ramböll är anlitade för att utföra själva inspektionerna.

Dessa är inte helt klara, men Ramböll har lämnat en förhands rapport på de kajer som man hittills undersökt.


De bedömer i rapporten att 55meter av fiskebåtskajen och två kajer på Guleskär om totalt 230 meter är i dåligt skick. På undersidan har armeringsjärn rostat och sprängt bort betongen. Hållfastheten är därmed nedsatt.


Det kommer därför tillsvidare att vara förbjudet att köra ut tyngre fordon (personbilar, lastbilar, truckar mm) eller lägga upp material på kajerna. Skyltar och avstängningar på plats kommer att informera om detta, så det framgår var det är avstängt. Det är däremot inga förändringar för personer att vistas på eller förtöja båtar vid kajerna.


Detta är den första åtgärden. Vi kommer att återkomma med information om fortsatta åtgärder när vi fått Rambölls slutliga rapport i höst.


Vid frågor kontakta


Martin Andersson

Projektledare

Sotenäs kommun


E-post: martin.andersson@sotenas.se


Tfn:0523-66 45 07


Dela detta innehåll