Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Säkerhet

Ben upplysta bakifrån av billyktor.

 

Brottsförebyggande arbete

Sotenäs vill vara en trygg och säker kommun. Att utan oro och rädsla för att drabbas av brott och kunna gå ut i området där vi bor, att kunna promenera hem på kvällen och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag är viktiga delar i den livskvalité som Sotenäs kommun vill skapa.


Det brottsförebyggande arbetet leds och styrs av kommunstyrelsens arbetsutskott. En arbetsgrupp bestående av kommunpolis, säkerhetsstrateg, folkhälsostrateg och chefer samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom metoden "Effektiv samordning för trygghet" (EST).


Kommunpolis

Som kommunpolis arbetar man främst med brottsförebyggande frågor och är polisens kontakt gentemot kommunen. Kommunpolis i Sotenäs är Dan Carlsson. Synpunkter på det brottsförebyggande arbetet eller om man vill diskutera andra frågor som rör det brotts- och trygghetsskapande arbetet i Sotenäs kommun,  kontakta Dan Carlsson på mejl.


För anmälningsupptagningar och tips, ring Polisen genom nummer 114 14 eller via polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som polisen tillsammans med kommunen åtar sig att göra i syfte att öka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Medborgarlöftet bygger bland annat på kommuninvånarnas kunskap och erfarenheter om hur det ser ut i det närområde man lever i. Tillsammans med polisens och de kommunala verksamheternas lägesbild tas ett medborgarlöfte fram.

Medborgarlöfte 2022

Polisen och kommunen ska arbeta för att öka tryggheten i Sotenäs kommun genom följande åtgärder:

  • Det mobila poliskontoret ska besöka Kungshamn och Hunnebostrand varje vecka på en fast lista. 
  • Kommunen och polisen ska i samverkan stärka arbetet med båt- och grannsamverkan. Vid minst två tillfällen ska invånarna bjudas in till informationsträffar om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar. Kontaktombuden i befintliga grannsamverkansföreningar ska bjudas in till informationsmöten om aktuell lägesbild, brottstrender mm. (med reservation att det är möjligt pga pandemi)
  • Polisen kommer under 2022 att utföra minst 20 riktade tafikkontroller mot hastighet och rattfylleri i Sotenäs kommun.
  • Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt erbjuda stöd och hjälp till ungdomar med problem.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll