Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Trygg och säker

Hänglås på trädörr.

En trygg och säker kommun

Sotenäs kommun arbetar aktivt för en trygg och säker miljö för alla invånare och besökare. Det kan handla om brottsförebyggande arbete, folkhälsa, krisarbete och
många andra insatser. Målet är att du ska känna dig trygg och säker i hela kommunen.


Du har också ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du handlar om en olycka inträffar. Gå gärna in och läs mer på Dinsäkerhet.se, se länk under "relaterad information". som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


En vattensäker kommun

Sotenäs utnämndes 2013 till "En vattensäker kommun", en utnämning som delas ut av Svenska livräddningssällskapet. Vattensäkerhetsarbetet är en del i det förebyggande arbete som kommunen gör för att vara en trygg och säker kommun att leva i.


Bland övriga insatser som görs för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen, finns utdelning av sandsäckar för att förebygga halkolyckor, upprättande av flytvästdepåer i alla samhällen och utdelning av reflexer till bland annat alla skolskjutsbarn.


Samordning av arbetet

För att samordna och driva arbetet med säkerhet och trygghet i kommunen finns en arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunala förvaltningar och avdelningar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll