Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tandvård (munhälsa)

Tandborste med tandkräm på.

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården inom Västra Götalandsregionen eller till en privat tandläkare.

 

Du hittar information, kontaktuppgifter och vårdinformation på 1177 Vårdguiden. Skriv in tandvård i sökrutan.

 

Tandvårdsstöd för dig med funktionsnedsättning

Du som bestående behöver omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Vem bestämmer om jag är berättigad till tandvårdsstöd?

I första hand är det särskild person inom kommunen som avgör om du är berättigad till tandvårdsstödet. Det kan vara biståndshandläggare (för LSS) eller sjuksköterska.


För dig som inte har någon kontakt med kommunens personal så är det Regionens Tandvårdsenhet som gör bedömningen.

För vilka gäller tandvårdsstödet?

Du ska ha stort behov av personlig omvårdnad under större delen av dygnet.

 • Du bor i särskilt boende, gruppboende eller liknande
 • Du har hemtjänst/hemsjukvård med stort omvårdnadsbehov
 • Du har ett beslut enligt lagen om Stöd och Service (LSS)
 • Du har ett långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder
 • Du vårdas i hemmet av anhörig

Tandvårdsstödet består av munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Munhälsobedömning görs i hemmet

Bedömningen av din munhälsa går till så att en tandhygienist kommer till dig och gör en enklare kontroll av munhålan och tänderna.


Du får råd och anvisningar om den dagliga skötseln av tänderna och vårdpersonalen informeras om hur du bäst ska kunna få hjälp med munhygienen.


Om tandhygienisten anser att något måste åtgärdas hjälper hon/han till att förmedla kontakt så att ett tandläkarbesök för nödvändig tandvård kan avtalas.


En munhälsobedömning ersätter inte regelbunden undersökning hos tandläkare.


Munhälsobedömningen, som är frivillig, sker en gång om året och är alltid gratis.

​Nödvändig tandvård hos fritt vald tandläkare

Om du har rätt munhälsobedömning så har du även rätt nödvändig tandvård.


Om du behöver nödvändig tandvård får du ett intyg, som du ska visa upp vid varje tandläkarbesök. Även om du har tackat nej till munhälsobedömning, har du rätt till nödvändig tandvård. Denna kan utföras av tandläkare/hygienist antingen privat eller inom folktandvården. Du får själv välja vilken tandläkare eller hygienist du vill anlita.


Den nödvändiga tandvården ska leda till en förbättrad livskvalitet, genom att smärta och tuggsvårigheter åtgärdas.


I nödvändig tandvård ingår

 • Undersökning
 • Förebyggande åtgärder
 • Lagningar
 • Rotfyllningar
 • Tandutdragningar
 • Hel- eller delprotes

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00