Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Patientnämnden

En ung person håller en äldre person i handen.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.


Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.


Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/ Länk till annan webbplats.


Om ni har frågor är du välkommen att kontakta:


Patientnämndernas kansli:

Tel: 010-441 20 00


Hemsida: www.vgregion.se/patientnamnden Länk till annan webbplats.


Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Besök oss på: www.vgregion.se/patientnamnden Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll