Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård inom särskilt boende, hemsjukvård och dagverksamhet.


Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan medverkar i vårdutveckling och kvalitetssäkring samt samverkar med region och övriga kommuner i hälso- och sjukvårdsfrågor.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:


Omsorgstagarna/patienterna ska få en säker vård och behandling av god kvalitet.

  • Rutiner för läkarkontakter upprättas och efterlevs
  • Läkemedelshantering följer gällande lagstiftning
  • Journalföring av patienter följer gällande lagstiftning
  • Medicintekniska produkter tillhandahålls
  • Rutiner gällande sekretesslagstiftningen är säkra och välfungerande,
  • Besluten om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna.

Anmälan görs enligt Lex Maria om en patient drabbas eller utsätts för allvarlig skada i samband med vård eller behandling.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll