Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Närbild på stetoskop.

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.


Det gäller personer som bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering) vistas i dagverksamhet.


Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.


Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter fysioterapeuter (sjukgymnaster) samt undersköterskor.


Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.


Samverkande sjukvård

Sotenäs kommun deltar i samverkande sjukvård tillsammans med flera andra kommuner och Västra Götalandsregionen. Utgångspunkten är invånarna, att ta tillvara de samlade vårdresurserna på bästa sätt och att ge invånare vård på rätt nivå och i närmaste möjliga närområde. Det utvidgade samarbetet mellan de olika vårdgivarna ger möjlighet att ge och ta emot hjälp från varandra samtidigt som det skapar förutsättningar för nytänkande och utveckling av framtidens vårdstrukturer. Läs mer om Samverkande sjukvård i listan under "Relaterad information".

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll