Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Våra brandstationer

Kungshamn

Huvudstationen i Sotenäs är belägen på Klippsjövägen 1. Här finns administrationen för hela verksamheten samt samband- och ledningsfunktion. Förutom räddningstjänsten är ambulansverksamheten och polisen i Sotenäs stationerade här.

Bemanning

Stationens räddningsstyrka består totalt av  4 styrkeledare och 16 brandmän. Av dessa är alltid 1 styrkeledare och 4 brandmän i beredskap. Brandmännen är deltidsanställda.(RIB)

Anspänningstid

På fem minuter skall personalen från larm ta sig till brandstationen, klä på sig utrustningen, sätta sig i brandfordonen och rulla ut genom portarna. 

Specialfunktioner

Förutom basfunktioner som brandsläckning finns här enheter för, vattenlivräddning, räddningsdykare, SAMS-larm (hjärtstopp) samt en enhet för skumsläckning.

 

 

Hunnebostrand


Brandstation i Hunnebostrand är belägen på Björnbärsvägen 11. Stationens räddningsstyrka består totalt av 4 styrkeledare och 12 brandmän. Av dessa är alltid 1 styrkeledare och 4 brandmän i beredskap. Brandmännen är deltidsanställda (RIB).

Anspänningstid


På fem minuter skall personalen från larm ta sig till brandstationen, klä på sig utrustningen, sätta sig i brandfordonen och rulla ut genom portarna. 

Specialfunktioner


Förutom basfunktioner som brandsläckning finns här enheter för vattenlivräddning, SAMS-larm (hjärtstopp) och rappellering.

 

Malmön

Bemanning


Räddningsstyrkan består av frivilliga räddningsvärnsmän. Dessa har ingen inställelseplikt men ställer upp vid larm om de har möjlighet.
Vid larm inom ön så larmas alltid även styrkan i Kungshamn.

Specialfunktioner

Räddningsvärnsmännen får inte rökdyka. Deras uppgift är framförallt att ordna vattenförsörjning, att påbörja utvändig släckning samt att begränsa bränder. Förutom att göra utryckningar vid bränder och andra olyckor, larmas värnet ut vid SAMS-larm (hjärtstopp) 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll