Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tillfällig uthyrning

Antalet omkomna i bränder ökar. Med anledning av detta har Räddningstjänsterna i Norra Bohuslän valt att gå ut med information och tips om tillfälliga övernattningar både till fastighetsägare och nyttjanderättshavare (hyresgäst).

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor:

2 kap 2§ - "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

 

Fastighetsägarens skyldigheter:

  • Kontrollera att det finns fungerande brandvarnare i utrymningsvägarna samt i varje uthyrningsrum. Vid varje gästbyte kontrollera att brandvarnarna fungerar och byt ut dessa om de är äldre än 10 år.
  • Ombesörja att det finns handbrandsläckare att tillgå, av typ 6 kg pulver, denna ska finnas lätt tillgänglig och monteras fast på väggen.
  • Det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om det finns uthyrningsrum på våningar som inte är belägna på markplan, rekommenderar vi att fastighetsägaren anordnar en utrymningsväg via en väggfast stege.
  • Montera timer på spis och kaffebryggare.
  • Utför egenkontroll på de brandtekniska installationerna.
  • Informera gästerna om utrymningsvägar, släckutrustning och larmrutiner.


Tips till gästerna:

  • Ta reda på vilka utrymningsmöjligheter som finns.
  • Ta reda på var släckutrustning finns och hur den används.
  • Se till att ni har släckt levande ljus innan ni lämnar rummet.
  • Släng inte engångsgrillar i sopkärl av brännbart material, såsom plast, eller i naturen.

Om det finns fler än 5 rum eller 9 sängplatser ska tillstånd för hotell- och pensionatsrörelse sökas hos Polisen. Oavsett om ovanstående uppnås är hyresvärden skyldig att tillgodose att brandsäkerheten upprätthålls.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29

Tony Åsberg

Stf räddningschef

 

tony.asberg@sotenas.se

0523 - 66 45 25