Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Förebyggande brandskyddsarbete

Det förebyggande brandskyddsarbetet har hög prioritet inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Vi anser att det är bättre att förebygga bränder än att släcka dom.
Det sammanfattas enligt nedan:

  • Förhindra en brands uppkomst.
  • Säkerställa en trygg utrymning vid brand.
  • Förhindra brandspridning.
  • Underlätta släckning av brand.  
  • Förutom själva myndighetsutövningen utbildar och informerar vi företag, organisationer och enskilda i brandkunskap.

Systematiskt brandskyddsarbete


Systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i alla verksamheter. Det innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en organisation.

 

Skriftlig redogörelse


Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs av vissa anläggningar och verksamheter. Redogörelse ska lämnas till kommunen och verksamhetsutövare ska bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll