Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus september 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under september 2021.

September 2021

Den 2 oktober är stora vaccinationsdagen

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-30

Förra veckan rapporterades 7 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 8 fall, veckan innan, det vill säga vecka 38. Sammanlagt har nu 1001 personer konstaterats smittade i Sotenäs kommun sedan pandemins början. Man registreras som smittad i den kommun man är skriven i.

Under vecka 38 rapporterades 787 fall med covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med hela 45 procent jämfört med föregående vecka!


Smittspridningen dominerar bland barn och ungdomar; av fallen som diagnostiserats under vecka 38 var 34 % i åldersgrupperna 10 – 19 år.


Vaccinationsarbetet är extra viktigt. Av de som i nuläget är allvarligt sjuka är närmare 100 procent ovaccinerade!

På lördag 2 oktober är det stora vaccinationsdagen med cirka 120 vaccinatörer runt om i Västra Götaland.

Det finns inga vaccinationsställen i Sotenäs kommun, vilket beror på att det är frivilligt för vaccinatörerna att delta i vaccinationsarbetet. I de kommuner, med hög vaccinationsgrad vilka Sotenäs kommun tillhör, har därför Västra Götalandsregionen valt att inte tvinga någon vaccinatör att delta. Däremot finns flera vaccinationsställen öppna i både Tanum och Lysekil.

Detta är den sista rapporten över smittade i kommunen som Sotenäs kommun kommer att publicera för närvarande.

Många restriktioner tas bort den 29 september

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-29

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september.

Nu öppnas Sotenäs kommunhus för besökare igen

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-28

 

Från och med onsdag den 29 september upphävs ännu fler restriktioner av Folkhälsomyndigheten.

Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar och inom restaurangsektorn bedöms inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

Sotenäs kommun kommer därför att öppna upp kommunhuset för besök från och med onsdag den 29 september.

Byggenheten har följande telefon- och besökstider:

Telefontid: mån, ons, fre kl 9.00-11.00

telefon: 0523-66 46 26

 

Besökstid (gäller främst nya ärenden, har du en handläggare kontaktar du den personen i första hand): tis: kl 9.00-11.00 tors: kl 13.30-15.30

Mex (mark- och exploatering) har följande telefon- och besökstider:

Telefontid: mån, ons, fre kl 9.00-11.00

telefon: 0523-66 40 00

 

Besökstid (gäller främst nya ärenden, har du en handläggare kontaktar du den personen i första hand): tis: kl 9.00-11.00 tors: kl 13.30-15.30

Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19.

8 nya smittfall i Sotenäs kommun

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-23

Förra veckan rapporterades 8 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 11 nya fall veckan dessförinnan. Totalt har 994 personer konstaterats smittade i Sotenäs kommun sedan pandemins början. Man registreras som smittad i den kommun man är skriven i.

Under vecka 37 rapporterades 1 433 fall med covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med föregående vecka. Smittspridningen dominerar bland barn och ungdomar; av fallen som diagnostiserats i Västra Götaland under vecka 37 var 33 % i åldersgrupperna 10 – 19 år.

 

Bland personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har en ökning noterats de sista veckorna och preliminärt har 16 fall rapporterades vecka 37.

 

Antalet fall minskar i de flesta åldersgrupperna och endast mindre ökningar noteras bland 70 – 90 år. Minskningen är statistiskt säkerställd inom åldersspannet 20 – 39 år.

 

Den 2 oktober ordnar Västra Götalandsregionen en stor vaccinationsdag, då närmare 120 vaccinatörer runt om i länet har öppet för drop-in kl. 10-14.

 

På länken nedan kan du läsa mer om var du kan vaccinera dig den 2 oktober: https://vgrfokus.se/.../drop-in-vaccination-i-hela.../... Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande från Västra Götalandsregionen

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-21 Facebook


VGR skickar vaccinations-sms till invånare mellan 16-49 år

Den 22 september får en kvarts miljon västsvenskar ett sms från Västra Götalandsregionen med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig.

 

Utskicket riktas till invånare mellan 16-49 år och budskapet är vikten av att vaccinera sig för att skydda sig mot allvarlig sjukdom.

För att göra det enkelt att boka en tid innehåller sms:et en direktlänk till Västra Götalandsregionens bokningssida. Kom ihåg att det är gratis att vaccinera sig mot covid-19

 

– Genom att skicka ut ett erbjudande via sms når vi en bred målgrupp. Vi har ingen möjlighet att sortera personer utifrån om de är vaccinerade eller inte och ber om förståelse för det, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

De tidigare rutinerna kring besök på våra boenden i Sotenäs kommun kommer inte att förändras.

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-17 Facebook


Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna från och med 29/9, men är tydliga med att detta INTE gäller vård och omsorgen.

Detta innebär att de tidigare rutinerna kring besök på våra boenden i Sotenäs kommun inte kommer att förändras. De matsalar som finns på våra boenden kommer inte att öppna för allmänheten i dagsläget.

Vi inväntar nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Håll i och håll ut och vara rädda om er själva och andra!

11 nya smittfall vecka 11

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-16

Förra veckan rapporterades 11 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med veckan innan då det rapporterades 1 nytt smittfall. Det innebär att nu har sammanlagt 986 personer varit smittade av covid-19 i Sotenäs kommun. Man registreras som smittad i den kommun man är skriven i.

 

Under vecka 36 rapporterades 1 843 fall i Västra Götaland med covid-19, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med föregående vecka. Smittspridningen dominerar bland barn och ungdomar; av fallen som diagnostiserats under vecka 36 var 33 % i åldersgrupperna 10 – 19 år.

 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Beslutet grundar sig på bedömningen att fördelarna med vaccination överväger nackdelarna. Läs mer här: https://bit.ly/3AhvAiK Länk till annan webbplats.

 

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Sjukvården ser ingen minskning av patienter med covid-19 och det är ovaccinerade personer som blir allvarligt sjuka. Samtidigt finns det gott om vaccin och lediga tider att boka.

 

– Pandemin är inte över, den pågår för fullt. Smittspridningen ökar och främst bland de yngre. Det gäller fortfarande att vi måste hålla avstånd till varandra, vi måste vara försiktiga när vi umgås. Och framför allt – alla som kan vaccinera sig måste se till att göra det. Vänta inte. Det bästa tillfället är nu, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Endast ett smittfall under vecka 35

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-09

Under förra veckan rapporterades 1 nytt smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 8 nya smittfall vecka 34. Under vecka 35 rapporterades 1 388 fall med covid-19 vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående vecka.

 

Smittspridningen dominerar fortsatt bland barn och unga vuxna. Vecka 35 var 74 % i åldersgrupperna 0 – 39 år.

 

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september. Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar och inom restaurangsektorn bedöms därefter inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19.

 

Läs mer här: Många restriktioner tas bort den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Under vecka 34 inträffade 8 nya smittfall

Blå himmel, berg med gult gräs som vajar i vinden och en text "Det lättar upp" i mitten av bilden.

Publicerad: 2021-09-02

Under vecka 34 rapporterades 8 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med veckan innan då det endast upptäcktes 2 smittfall.

 

Smittspridningen totalt i Västra Götaland har nu ökat ända sedan i början på juli. Vecka 34 handlar det om drygt 1 300 fall i hela regionen, en ökning med cirka 30 procent jämfört med veckan innan. Fortfarande långt ifrån tidigare topparna i vintras och i våras men smittskyddsläkarna är märkbart oroade.

 

Smittspridning finns i alla åldrar men flest fall bland yngre personer. Ju färre som vaccinerat sig i en viss ålder, desto fler fall.

Antalet sjuka i covid-19 som läggs in på sjukhus ökar. De som blir allvarligt sjuka är ovaccinerade/inte fullvaccinerade. Under hela juni och juli kom inte en enda fullvaccinerad person till intensivvårdsavdelningarna.

 

En annan utveckling de senaste månaderna är att medelåldern sjunker bland de som blir allvarligt sjuka. Även det ett tecken på att vaccinen funkar – de äldre, som är vaccinerade i högre grad, håller sig friskare.

 

Många kommuner i Västra Götaland har stora skillnader mellan olika stadsdelar inom kommunen. Det pågår många särskilda insatser för att nå svårnådda grupper och skeptiker.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens rapport: https://bit.ly/3gSae3K Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll