Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus mars 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under mars 2021.

Mars 2021

Striktare besöksrutiner införs

Publicerad: 2021-03-26

På grund av smittläget i Sotenäs kommun behöver vi tillämpa striktare besöksrutiner till korttids- och växelvårdsenheten.

Alla som vistas på korttidsenheten är inte vaccinerade och är därför extra sårbara.

Även om du själv och den du besöker är vaccinerade, så finns det alltså en risk att ni smittar någon som riskerar att bli allvarligt sjuk. Vi behöver hjälpas åt att skydda varandra.

 

Besök förbokas och sker på avsedda besöksplatser som finns såväl inomhus som utomhus, där rekommenderat avstånd om två meter ska hållas under hela besöket.

Under vecka 11 upptäcktes 18 nya smittfall i Sotenäs kommun

Hamn med fiskebåtar med texten "Sotenäs håller ut".

Publicerad: 2021-03-25

Under vecka 11 rapporterades 18 nya smittfall i Sotenäs kommun, att jämföra med 25 nya smittfall veckan innan.

Totalt har 541 smittats i Sotenäs kommun sedan v.6 2020 till dagens datum.

Under vecka 11 rapporterades också 6 152 fall i Västra Götalands län, vilket är en ökning med 17 % jämfört mot föregående vecka. Ökningen är statistiskt säkerställd.

Under perioden 26 februari 2020 till 21 mars 2021 har det rapporterats totalt 134 499 bekräftade fall i Västra Götaland.

Högst smittoläge i Västra Götaland ses just nu i åldersgruppen 40 – 49 år.

Under vecka 11 rapporterades endast 15 fall i Västra Götaland, som är boende på SÄBO, särskilt boende.

Fram till den 21 mars har 2 166 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män.

Totalt har 91 procent i Västra Götaland av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/31hai4W Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner i Folkhälsomyndighetens veckorapport: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.

Regionala restriktioner förlängs till 18 april

Informationsblad om regionala rekommendationer från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Publicerad: 2021-03-24 Facebook

Länsstyrelsen Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland beslutade idag att de skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 18 april.


Detta gäller i korthet

Läs mer på http://www.vgregion.se/.../regionala-rekommendationer.../ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enklare att hitta ledig tid för PCR-test

Mikroskopbild på viruset covid-19.

Publicerad: 2021-03-24

Nu har det blivit enklare att hitta lediga tider för att testa sig för covid-19.

Via länken nedan ser du lediga tider i din kommun för att göra PCR-test. Du som har symtom kan genom ett sådant test snabbt få reda på om du är smittad av covid-19 .

Du behöver inte logga in utan väljer kommun och får en snabb överblick vilka vårdcentraler som har bokningsbara tider.

 

Lediga tider för PCR-test Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vecka 10 ökade antalet smittade i Sotenäs kommun

Hav och brygga med texten "Håll i- håll avstånd!".

Publicerad: 2021-03-18

Under förra veckan, vecka 10, upptäcktes 25 nya smittade i Sotenäs kommun, att jämföra med vecka 9 då 16 nya smittfall hittades.

Under vecka 10 rapporterades 5 240 fall i Västra Götaland. Vilket är en ökning med 7 % jämfört mot föregående vecka.

Under perioden 26 februari 2020-14 mars 2021 har det rapporterats totalt 128 350 bekräftade fall i Västra Götaland.

Under vecka 10 rapporterades endast 10 fall som är boende på Särskilt boende i Västra Götaland.

Fram till den 15 mars har 2 145 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland.

Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.


Läs mer i Västra Götalands veckorapport för vecka 10: https://bit.ly/3s3PNEA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Astra Zenecas vaccin pausas

Publicerad: 2021-03-16 Facebook

Astra Zenicas vaccin kommer att pausas.

Folkhälsomyndigheten har bestämt att användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

 

Läs mer i nyheten från Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängda regionala rekommendationer i Västra Götaland

Närbild på händer som tvättas.

Publicerad: 2021-03-12

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, samt ytterligare regionala rekommendationer bör tillämpas av alla som bor och vistas i Västra Götaland.

Nu förlängs de regionala rekommendationerna liksom ändring gällande skolor från 15 mars-1april 2021.

• Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.


• Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

• Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.


• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.*


• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.


• Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt. För högstadium rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel. För låg- och mellanstadium är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.


De förlängda rekommendationerna gäller från och med 2021-03-15 till och med 2021-04-01 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.


Thomas Wahlberg
Smittskyddsläkare

 

* Förtydligande gällande munskydd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.

I klassrumssituationen är det ofta svårt att alltid hålla avstånd och är desto svårare ju yngre barnen är. Kunskapsläget och erfarenheten blir dock allt tydligare i att barn inte är drivande i smittspridningen av covid-19, men att de naturligtvis kan smitta andra. Dock inte i sådan omfattning att generell munskyddsanvändning kan rekommenderas.


Situationer där trängsel inte kan undvikas kan framför allt uppstå i vissa miljöer på arbetsplatser. Dessa bör identifieras av alla berörda verksamheter och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.

Vaccination av kommunens medarbetare

Kvinna i ansiktsvisir.

Publicerad: 2021-03-12 Facebook


Under fredagen var det dags för vaccination av kommunens medarbetare igen i Idrottshallen i Kungshamn.

Då delades 106 doser ut till räddningstjänstens medarbetare, medarbetare inom LSS och medarbetare inom omsorgen som inte hade möjlighet att komma vid förra vaccinationstillfället.

 

I maj kommer dos två att delas ut och då är alla medarbetare inom Sotenäs kommun, som har rätt till vaccin, fullvaccinerade.

Nästan alla boende inom särskilt boende och som ingår i hemsjukvården är också fullvaccinerade. Det finns några få strödoser kvar som ska delas ut och senaste vecka 12 är alla brukare inom kommunens verksamhet fullvaccinerade.

 

”Det känns fantastiskt att det har gått så här bra, men det gör ju det när alla hjälps åt” säger Birgitta Cederberg, vaccinsamordnare i Sotenäs kommun (bilden).

 

Sotenäs kommun riktar ett varmt tack till alla medarbetare och brukare som vaccinerat sig och som hjälpt till att genomföra arbetet på bästa sätt!

 

Antalet smittade sjönk i Sotenäs vecka 9

Stenpir med en fiskebåt och en segelbåt förtöjda med texten "Smittan sjunker i Sotenäs".

Publicerad: 2021-03-11

Under vecka 9 upptäcktes 16 nya smittade i Sotenäs kommun, vilket kan jämföras med 26 smittade veckan innan.

Igår kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Västra Götalandsregionen välkomnar beskedet eftersom det innebär att regionen nu kan arbeta mer effektivt med alla tre godkända vacciner. Det innebär också att regionen kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta.

 

Under vecka 9 rapporterades 4 890 fall i Västra Götaland. Vilket är en minskning med 18 % jämfört mot föregående vecka.

 

Antalet smittade för vecka 9 minskar i samtliga åldersgrupper i Västra Götaland jämfört med vecka 8. Högst antal smittade ses i åldersgruppen 40 – 49 år.

 

Under vecka 9 rapporterades endast 8 fall som är boende på SÄBO (särskilt boende).

 

Fram till den 10 mars har 2 135 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 83 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 91 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Folkhälsomyndigheten bedömer att nöjesparker som Liseberg ska kunna öppna efter påsk. I praktiken siktar Liseberg på en öppning den 1 maj!

 

Här kan du läsa veckorapporten från Västra Götalandsregionen angående covid-19: https://bit.ly/3l6I7Pp Länk till annan webbplats.

 

Här kan du läsa om antalet nya smittfall i landets kommuner: https://bit.ly/33QdtS0

Besöksrutiner vid särskilda boenden inom LSS och socialpsykiatri

Mikroskopbild på viruset covid-19.

Publicerad: 2021-03-08

Nya besöksrutiner vid Sotenäs kommuns särskilda boenden inom LSS och socialpsykiatri.

Vid en pressträff under torsdagen 25 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för vaccinerade personer som bor på särskilda boenden.


Rekommendationerna innebär att Sotenäs kommun nu kan lätta på restriktionerna och det blir enklare för dig som anhörig att träffa din närstående.

Men vi måste fortfarande tänka oss för så att vi skyddar dem som ännu inte är vaccinerade.


Därför kommer rutinerna för besök se ut som följande:

  • De lättade restriktionerna gäller bara de boende som vaccinerats med andra sprutan för mer än 14 dagar sedan
  • De lättade restriktionerna gäller ej på enheter med pågående smitta
  • Besökare ska inte ha sjukdomskänsla, eller uppvisa några symptom på covid-19.
  • Du som besökare ska tvätta händerna eller använda handsprit i anslutning till besöket
  • Du som anhörig behöver fortfarande boka in ditt besök
  • Du får inte vistas i andra delar av lokalen än din närståendes lägenhet mer än nödvändigt
  • Håll distans till alla andra än din närstående. När du rör dig till och från din närståendes lägenhet använd visir. Det finns att låna.

Smittoläget oförändrat i Sotenäs kommun

Hamn med fiskebåtar med texten "Sotenäs håller ut".

Publicerad: 2021-03-04

Under vecka 8 upptäcktes 26 nya smittade i Sotenäs kommun, vilket kan jämföras med 29 smittade veckan innan men smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland.

Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall, en ökning med 25 procent. Störst är ökningen i Göteborg med kranskommuner, men en ökad smittspridning kan ses i hela regionen. Allra mest ökar smittan i åldersgruppen 10–19 år, en ökning med 57 procent jämfört med föregående vecka.

 

Den 2 mars kl. 10:00 fanns det totalt 321 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 53 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

VGR har kommit långt med vaccineringen på särskilda boenden för äldre och personer som har kommunal hemsjukvård, samt deras hushållskontakter. Många av dem får sin andra spruta i veckan. Detsamma gäller viss prioriterad sjukvårdspersonal inom VGR.

 

Under vecka 9 skickas totalt 34 880 doser vaccin ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Alla vårdcentraler får denna eller nästa vecka tillräckligt mycket för att ge första dosen vaccin till personer med hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter.

 

Vaccineringen av kommunal vård- och omsorgspersonal löper också på helt enligt plan.

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. De kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges alla kommuner: https://bit.ly/33QdtS0 Länk till annan webbplats.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll