Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kalendarium coronavirus maj 2021

Händer som formar ett hjärta.

Här finns de publikationer som Sotenäs kommun har lagt ut på hemsidan, Facebook och Sotenet under maj 2021.

Maj 2021

Nya åtgärder från 1 juni för kultur- och idrottsevenemang

Fören på en båt med utsikt över Smögenbryggan.

Publicerad: 2021-05-31

Från den 1 juni inleds anpassning av smittskyddsåtgärder i Sverige.

Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang.

 

Sverige har under de senaste fem veckorna haft en fortsatt hög smittspridning nationellt och en hög belastning på covid-vården även om antalet fall av covid-19 nu minskar. Spridningen av covid-19 beräknas enligt Folkhälsomyndighetens scenarier att klinga av i början av hösten 2021. Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas.

 

Bedömningen är att samhället just nu befinner sig inom nivå 3 på en tregradig skala vilket innebär hög smittspridning och en fortsatt hårt belastad sjukvård. Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån. Det är också viktigt att tacka ja till att vaccinera sig.

 

"Vi kommer att kunna återgå till ett normalläge så småningom men det är fortfarande mycket viktigt att alla bidrar till att minska smittspridningen. Tillsammans kan vi trycka ner smittan tills fler har vaccinerat sig, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

 

Nästa steg, nivå 2, beräknas kunna tas senare i sommar om utvecklingen håller i sig. Nivå 2 kan enbart nås om sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter, om smittspridningen har gått ner ytterligare och fortsätter att minska samt om vaccinationstäckningen fortsätter att öka i den vuxna befolkningen.

 

Läs mer om vilka åtgärder som gäller från och med 1 juni 2021 Länk till annan webbplats.

 

Sotenäs leder vaccinationsligan!

Två bilder: en karta över Västra Götaland och en närbild på trift.

Publicerad: 2021-05-28 Facebook


Just nu har faktiskt hela 61 % av alla invånare i Sotenäs kommun fått minst 1 vaccinationsdos mot covid-19.

Det är högst procentandel av ALLA kommuner i hela Västra Götaland! Heja Sotenäs!

Så här ser vaccinationstakten ut i kommunerna i Västra Götaland: https://bit.ly/3oXp2kt  Länk till annan webbplats.

Minskad smittspridning i Sotenäs kommun vecka 20

Tre fritidsbåtar på rad med hav och klippor i bakgrunden, med texten "Håll i!".

Publicerad: 2021-05-27

Under vecka 20 rapporterades 27 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med föregående vecka då kommunen hade hela 50 nya smittfall. Sammanlagt har Sotenäs kommun haft 911 sjukdomsfall totalt sedan mätningarnas början tidigt under 2020. Endast de som är skrivna i kommunen ingår i statistiken.

 

Vad beror denna minskning på som skett den senaste veckan?

Vi har frågat biträdande smittskyddsläkaren i Västra Götaland, Eva Lindgren:

"Det kan ingen svara på. Det gäller att fortsätta att hålla ut och följa de regionala rekommendationer som gäller för enskilda personer fram till 6 juni, eftersom Sotenäs fortsatt har en hög smittspridning" säger hon och ger ett värdefullt tips:

 

"En morot är ju att vi tror att läget kommer att förbättras och i det förbättringsarbetet är vaccinationerna oerhört viktiga. Vaccinera dig om du kan när det blir din tur, för det är vår väg ut för att vi ska kunna återgå till så normalt liv som möjligt. Vaccinera dig, det är nyckeln till framgång” säger hon.

 

Under vecka 20 rapporterades 3 646 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 17 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fem veckor i rad.

 

Medianåldern i Västra Götaland för insjuknande i smitta under vecka 20 är 34 år.

 

Under vecka 20 rapporterades endast 3 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende, i Västra Götaland!

 

Fram till den 23 maj har 2 339 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland.

 

Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Allmän information om vaccinering:


https://www.1177.se Länk till annan webbplats. samt telefonnummer:


• Svenska: 010-473 94 30

• Arabiska: 011-473 00 22

• Persiska: 011-473 00 23

• Somaliska: 011-473 00 24


Statistikrapporter från Smittskydd VGR: https://bit.ly/3bIdeNN Länk till annan webbplats.


Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.


Här kan du besöka trängselfria platser i Sotenäs kommun: https://storymaps.arcgis.com/.../d587cdfaa91d4bb9816dcc92... Länk till annan webbplats.

Fortsatt hög smittspridning i Sotenäs kommun vecka 19

Hav, båtar och Smögenbron med texten "Fortsatt hög smittspridning!".

Publicerad: 2021-05-21

Smittoläget är mycket högt i Sotenäs kommun sedan flera veckor tillbaka.

Det kan jämföras med 55 nya smittfall föregående vecka. Sammanlagt har 884 personer, skrivna i Sotenäs kommun, smittats sedan pandemins början.

 

Under vecka 19 rapporterades 4 432 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 13 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fyra veckor i rad.

 

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 16 maj 2021, har totalt 182 225 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper. Minskningen är statistiskt säkerställd i gruppen 20 – 79 år.

 

Medianåldern för insjuknande i smitta vecka 19 är 35 år.

 

Under vecka 19 rapporterades endast 5 fall som är boende på SÄBO, Särskilt boende, i Västra Götaland.

 

Fram till den 16 maj har 2 331 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Allmän information om vaccinering:

 

https://www.1177.se Länk till annan webbplats. samt telefonnummer:

 

• Svenska: 010-473 94 30

• Arabiska: 011-473 00 22

• Persiska: 011-473 00 23

• Somaliska: 011-473 00 24

 

Statistikrapporter från Smittskydd VGR: https://bit.ly/3bIdeNN Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

 

Här kan du besöka trängselfria platser i Sotenäs kommun: https://storymaps.arcgis.com/.../d587cdfaa91d4bb9816dcc92... Länk till annan webbplats.

Heja Sotenäs!

Karta över Västra Götaland.

Publicerad: 2021-05-20 Facebook


Vid senaste mätningen, 18 maj, hade hela 54 % av Sotenäs kommuns invånare fått minst en dos vaccin. Det är, tillsammans med Lysekils kommun Länk till annan webbplats., högst procentandel av alla kommuner i hela Västra Götaland! Nu laddar vi för andra dosen!

Så här ser vaccinationstakten ut i kommunerna i Västra Götaland: Läs mer här: https://www.vgregion.se/.../statis.../statistik-vaccination/ Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande angående smittspridningen i Sotenäs

Vit text mot svart bakgrund "Viktigt meddelande angående smittoläget i Sotenäs kommun!".

Publicerad: 2021-05-19

Smittoläget är mycket högt i Sotenäs kommun sedan flera veckor tillbaka.

Under vecka 18 rapporterades 55 nya smittfall i Sotenäs kommun. Det kan jämföras med 54 smittade veckan innan.

 

Sotenäs kommun har nu haft möte med smittskydd Västra Götaland och biträdande smittskyddsläkaren Eva Lindhusen Lindhé är oroad över situationen i kommunen:

”Det är en hög smittspridning i alla åldrar upp till 59 år i Sotenäs kommun. Detta är oroande eftersom det ännu bara är vår och det innebär att de många besökare som kommer till Sotenäs kommun kan få en ovälkommen present med sig hem och öka smittspridningen” säger hon.

 

Smittspridningen i Sotenäs kommun har främst skett på arbetsplatser och i skolan, har smittskydd kunnat se.

Eva Lindhusen Lindhé uppmanar nu ALLA invånare och besökare att fortsätta ta sitt ansvar för att förhindra att bli smittade:

”Man ska inte trängas. Även om man är vaccinerad ska man umgås i sin bubbla, även om den bubblan kan vara lite större än tidigare. Den som är vaccinerad kan också bli sjuk” säger hon.

 

Eva Lindhusen Lindhé uppmanar alla i Sotenäs kommun att undvika platser med mycket trängsel.

”Man behöver inte besöka Smögenbryggan när det är som mest trängsel, det finns många andra vackra platser i kommunen där det inte är trängsel” säger hon.

 

Hon riktar slutligen också en skarp uppmaning till alla i Sotenäs kommun att ta sitt ansvar för att förhindra fortsatt smittspridning:

”Vi måste skärpa oss NU. Detta är inte över än”.

 

Vill du ha tips på trängselfria besöksmål och aktiviteter i Sotenäs kommun? Klicka här Länk till annan webbplats.

Fortsatt hög smitta i Sotenäs kommun under vecka 18

Segelbåt, kaj och röda bodar med texten "Fortsatt hög smitta i Sotenäs!".

Publicerad: 2021-05-14

Under vecka 19 rapporterades 50 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 54 smittade veckan innan. Antalet smittade i Sotenäs kommun ligger därmed på en oförändrad hög nivå.

 

Under vecka 18 rapporterades 5 094 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 4 % jämfört med föregående vecka. Antalet fall de senaste veckorna ligger på en fortsatt hög nivå men en minskning ses de senaste veckorna.

 

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 9 maj 2021, har totalt 177 813 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper förutom bland de yngre, 0 –19 år. Minskningen är statistiskt säkerställd i gruppen 20 – 79 år. Medianåldern för smittade vecka 18 är 34 år.

 

Fram till den 9 maj har 2 314 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 55 procent av de avlidna var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Allmän information om vaccinering:

https://www.1177.se Länk till annan webbplats. samt telefonnummer:

• Svenska: 010-473 94 30

• Arabiska: 011-473 00 22

• Persiska: 011-473 00 23

• Somaliska: 011-473 00 24

 

Smittskydd Västra Götaland har beslutat att de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till och med 6 juni: https://www.vgregion.se/.../skarpta-rekommendationer-i.../ Länk till annan webbplats.

 

Statistikrapporter från Smittskydd VGR:

https://bit.ly/3bIdeNN Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

Hög smittspridning i Sotenäs kommun under vecka 17

Röda och vita bodar på Smögenbryggan med texten "Hög smittspridning i Sotenäs!".

Publicerad: 2021-05-06

Under vecka 17 rapporterades 54 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 37 fall föregående vecka.

 

De senaste två veckorna har antalet nya bekräftade fall av covid-19 minskat i Västra Götaland. Detsamma gäller antalet nya inläggningar på sjukhus.

 

Under vecka 17 konstaterades 5 316 nya fall i Västra Götaland, en minskning med tre procent jämfört med föregående vecka. Smittspridningen har de senaste veckorna minskat i de flesta åldersgrupper. Undantagen är åldrarna 0–19 år och 30–39 år där den istället ökat.

 

Antalet som vårdas på sjukhusen för covid-19 har minskat med 30 procent de senaste veckorna.

"Det är positivt att det går åt rätt håll. Men vi har fortsatt ett 70-tal patienter på IVA vilket är väldigt många. Det är mycket oroande då vår personal är mycket ansträngd och det är ett bekymmer både nu och framåt" säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Från den 17 maj kan alla som är 50 år och äldre boka tid för vaccination hos valfri vaccinatör. Den som ska vaccineras kommer att kunna välja mellan drygt 200 vaccinationslokaler i länet. Apotek, köpcentrum, nedlagda livsmedelsbutiker, industrier och stora arenor finns med på listan över lokaler som kommer att användas i fas 4-vaccinationen.

 

När tidbokningen öppnat kommer bokning att genomföras via 1177.se. Först ut är alltså personer som är 50 år (födda 1971) eller äldre. Här kan du se vilka vaccinationslokaler som finns, lokaler kan både tas bort och tillkomma: https://bit.ly/3eZJblq Länk till annan webbplats.

 

Fram till den 2 maj har 2 294 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Medelåldern bland dödsfallen var 82 år, och 55 procent av de avlidna

var män. Totalt har 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens veckorapport: https://bit.ly/3h5fRfP Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i Sveriges kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/3uTfMiW Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll